Koledar dogodkov

Vabilo na predstavitev projekta »Kanalizacija in čistilna naprava Dolenja vas«

Dolenja vas, foto: Daniel Vincek

Občina Ribnica je pristopila k reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Dolenja vas, Prigorica, Nemška vas in Rakitnica.

V ta namen je Občina v začetku leta 2021 pričela z izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijski sistem in čistilno napravo. Predvidena je izgradnja cca. 15 km fekalnega kanalizacijskega cevovoda s pripadajočimi črpališči ter čistilne naprave s kapaciteto cca. 2.500 PE.

Vso zainteresirano javnost, predvsem pa prebivalce naselij Dolenja vas, Prigorica, Nemška vas in Rakitnica vljudno vabimo, da se udeležijo javne predstavitve projekta »Kanalizacija in čistilna naprava Dolenja vas«, na kateri bodo predstavljene trase predvidene kanalizacije ter značilnosti čistilne naprave.

Javna predstavitev bo potekala v torek 14.9.2021, ob 18. uri v dvorani podružnične šole Dolenja vas.

Naprošamo vas, da zaradi veljavnih ukrepov Vlade RS in NIJZ svojo udeležbo potrdite do 13.9.2021 na T: 01 837 20 02 ali preko e-pošte: obcina@ribnica.si.

Komentiraj