Sodražica

Jeseni bodo v Sodražici začeli graditi novo čistilno napravo

Stara in dotrajana čistilna naprava v Zamostecu
Stara in dotrajana čistilna naprava v Zamostecu

Sodražica – V treh ali štirih fazah bodo v občini Sodražica uredili čiščenje odpadnih voda. Zastarelo čistilno napravo bodo že letos zamenjali z novo, zgradili kanalizacijski sistem in v krajih, kjer so manjše vasi razpršene, sofinancirali gradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.

Stara in dotrajana čistilna naprava v Zamostecu

Stara in dotrajana čistilna naprava v Zamostecu. Foto: Simona Fajfar

[oglas tip=”160×600″ p=”D”]Jeseni bodo v Sodražici začeli s pomembno, skoraj milijon evrov vredno investicijo za odpadne vode. V Zamostcu, kjer že 30 let deluje biološka in za današnji čas zastarela čistilna naprava, bodo zgradili novo. »Postavili bomo skelet in čistilno napravo za toliko prebivalcev, kot jih je zdaj priključenih. Pozneje, ko se bo kanalizacijski sistem širil, bomo širili tudi čistilno napravo,« pravi sodraški župan Blaž Milavec.

Nova čistilna naprava bo imela najprej zmogljivost od 800 do 900 populacijskih enot, pozneje jo bodo dogradili še za skoraj enkrat toliko, tako da bodo kapacitete zadostovale za prihodnjih petdeset let.

Vzporedno bodo v Sodražici uredili kilometer kanalizacije v Slemenski ulici, kjer je teren zahteven. »Postavili bomo tudi drugo infrastrukturo, kot so javna razsvetljava, vodovod in podobno,« pravi Milavec. Za čistilno napravo bodo porabili približno 550.000 evrov, za ureditev Slemenske ceste pa 400.000 evrov, ki so jih pridobili iz evropskih sredstev. Obe investiciji morata biti končani do avgusta 2014.

Vzporedno s širjenjem kanalizacijskega sistema bodo v občini Sodražica širili tudi novo čistilno napravo.

Urejanje kanalizacije v občini Sodražica je večletni projekt. Lani so v drugem največjem kraju Žimaricah, kjer je 70 gospodinjstev, dogradili kanalizacijo in postavili manjšo čistilno napravo za 250 populacijskih enot. Naložba je bila vredna 970.000 evrov. »Proti koncu leta bodo vsa gospodinjstva priključena,« pravi Blaž Milavec.

Župan pričakuje, da jim bo uspelo na razpisu za nadaljevanje urejanja čiščenja odpadnih voda. Leta 2015 bi radi na novo čistilno napravo v Zamostcu priključili tudi to vas, v prihodnjih dveh, treh letih pa še preostale vasi. »Ko bomo imeli v sistemu tudi Vinico in Zapotok, bo imelo osemdeset, če ne celo devetdeset odstotkov prebivalcev naše občine, urejen sistem čiščenja odpadnih voda,« pravi Milavec.

Ostale bodo le še vasi na Gori in Globel, ki so preveč oddaljene in razdrobljene, da bi jih s kanalizacijskim sistemom povezali na čistilno napravo v Zamostcu, zato razmišljajo, da bodo tam uredili svoj sistem. »Potem bo brez urejenega kanalizacijskega sistema samo še nekaj malih zaselkov, kot so Travna Gora, Nova Štifta, Ravni Dol. Ceneje bo, da bo občina ljudem pomagala pri gradnji greznic oziroma individualnih čistilnih naprav,« pravi Milavec.

Vir: delo.si

Komentiraj