Koledar dogodkov Ribnica

Vabilo na novinarsko konferenco Občine Ribnica ob zaključku nadgradnje čistilne naprave

Grb občine Ribnica
Grb občine Ribnica

Kdaj: v petek, 24. maja 2013 ob 12
Kje: v prostorih Občine Ribnica, na Gorenjski cesti 3
Info: 01/8372-002

Grb občine Ribnica

Grb občine Ribnica

Vabilo na novinarsko konferenco Občine Ribnica
ob zaključku nadgradnje čistilne naprave

 petek, 24. maja 2013 ob 12h
v prostorih Občine Ribnica, na Gorenjski cesti 3

Občina Ribnica vas vabi na novinarsko konferenco ob zaključku nadgradnje čistilne naprave za
odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke v občini Ribnica, na kateri vas bosta žu-pan Občine Ribnica, Jože Levstek, in direktor Komunalnega podjetja Ribnica, gospod Bojan Trdan
popeljala skozi obdobje izvajanja projekta, ki se je končal celo pred predvidenim rokom.
Projekt nadgradnje čistilne naprave pomeni pomemben prispevek k optimizaciji čiščenja komunalnih voda, zlasti v smislu zmanjšanja ekološke obremenitve naravnih vodnih virov s strani lokalne ribniške skupnosti. Aktivnosti, ki jih je izvedla Občina Ribnica so del širšega projekta Odvajanje in čiščenje od-padne vode v porečju Krke – 2. faza, ki ga je sofinanciral Kohezijski sklad EU in pri katerem so se par-tnersko povezale občine Kočevje, Ribnica in Šentjernej.

Novinarska konferenca bo v petek, 24. maja 2013 ob 12. uri v prostorih Občine Ribnica, na Gorenjski cesti 3.

[oglas tip=”125×125″ p=”D”]Okvirni scenarij novinarske konference

  • 11.45 – 12.00: Sprejem in registracija novinarjev
  • 12.00 – 12.05: Pozdravni nagovor
  • 12.05 – 12.15: Jože Levstek, župan Občine Ribnica – Predstavitev pomena projekta izgradnje čistilne naprave v Občini Ribnica in sodelovanje občine med samo izgradnjo
  • 12.15 – 12.25: Bojan Trdan, direktor Komunalnega podjetja Ribnica – predstavitev poteka projekta od začetka do končanja
  • 12.25 – 12.40: Vprašanja novinarjev

Prosimo vas, da udeležbo potrdite do četrtka, 23. majana e-poštni naslov metka.tomsic@ribnica.siali
na telefonsko številko 01/8372-002.

Po novinarski konferenci pa vas vljudno vabimo tudi na slavnostno otvoritev čistilne naprave na lokaciji Hrovača s spremljajočim kulturnim programom.

Vljudno vabljeni.

Komentiraj