Sodražica

V Sodražici imajo novo čistilno napravo

Čistilna naprava v Zamostcu
Čistilna naprava v Zamostcu

Sodražica – Decembra lani je podjetje Komunalne gradnje iz Grosupljega, v Zamostcu pri Sodražici začelo z gradnjo nove biološke čistilne naprave, ki sedaj za obdobje enega leta poskusno obratuje.

Čistilna naprava v Zamostcu

Čistilna naprava v Zamostcu

Čistilna naprava bo imela 1950 populacijskih enot, prejšnja čistilna, s 650 populacijskimi enotami, ki je bila za naselje Sodražica zgrajena pred 36 leti, pa bo prenehala delovati. Na novo čistilno napravo so priključeni obstoječi uporabniki naselja Sodražica in del Slemenske ceste.

Prihodnje leto naj bi na novo čistilno napravo priključili naselje Zamostec, kasneje pa še Jelovec, Lipovšico, Vinice in Zapotok. Na sodraški občini upajo, da jim bo denar uspelo dobiti preko državnih in evropskih razpisov.

V dobrem letu so poleg čistilne naprave zgradili še 1.027 metrov gravitacijskega kanala javne kanalizacije, 256 metrov gravitacijskega kanala za navezavo javnega kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo in obnovili 440 metrov vodovoda.

Investicija je stala milijon evrov brez DDV-ja. Polovica nepovratnih sredstev je bila namenjena za čistilno napravo, polovica pa za izgradnjo kanalizacije oziroma obnovo vodovoda na Slemenski cesti. 85 odstotkov denarja so bila namenska sredstva Evropske unije, evropskega sklada za regionalni razvoj, 15 odstotkov pa namenska sredstva proračuna Republike Slovenije. Leta 2012 je občina z evropski sredstvi zgradila tudi čistilno napravo z 250 populacijskimi enotami in kanalizacijo za 70 gospodinjstev v naselju Žimarice. Vasi Gora in Globel bosta še nekaj časa brez urejenega zbiranja odpadnih komunalnih voda. Na občini pravijo, da bi tam uredili svoj sistem. Na Travni gori, pri Novi Štifti in v Ravnem dolu pa bi lokalna skupnost, seveda v okviru denarnih možnosti, lahko pomagala pri gradnji greznic oziroma individualnih čistilnih naprav. Tudi pri tej cenejši različici urejanja komunalnih odpadnih voda pričakujejo uspeh na državnih in evropskih razpisih v okviru nove finančne perspektive.

Vir: radio1.si

Komentiraj