Ribnica

PS občinskega glasila Rešeto: Rešetovanje ali kako se nadaljuje saga o samovolji

Rešeto, januar 2017
Rešeto, januar 2017

Večina članov programskega sveta javnega glasila Občine Ribnice ostro nasprotuje in obsoja vsakršen poskus poseganja v svobodo izražanja, nedotakljivost in varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, svoboden pretok informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine,  v avtonomnost odgovornega urednika in programskega sveta ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.

Kot je že znano, je konec januarja urednica ribniškega lokalnega glasila Rešeto odstopila. V odstopni izjavi je bila kratka – iz osebnih razlogov. Člani programskega sveta (v nadaljevanju PS) smo bili z njenim odstopom, čeprav je bil naslovljen prav na nas, seznanjeni šele čez 5 dni, redna seja PS, na kateri je bila ena izmed 4 točk dnevnega reda tudi seznanitev z odstopom glavne urednice, pa je bila sklicana šele za 9. oz. 10. februar.

Vmes pa se je dogajalo in zgodilo marsikaj – od pogumnega pisma rednih in dolgoletnih dopisnikov Rešeta in njihovih »opozoril na nepravilnosti in grobe posege v s strani lokalne politike postavljenega odloka, zakonodajo, Ustavo in celo v Splošno deklaracijo človekovih pravic«, do izjav Službe za odnose z javnostmi OR, s katerimi nespretno skuša opravičiti svoja dejanja predstavnik za stike z javnostjo Občine Ribnica Domen Marinč, ki je hkrati tudi član uredniškega odbora, do neutemeljenih in nelegitimnih preklicev sej PS in ne dopuščanja razprav glede aktualne problematike (na izredni seji sta bili možni le dve točki na aktualno dogajanje – seznanitev z odstopom glavne urednice ter predlog imenovanja VD urednika), pa ne nazadnje do objave izjave same urednice, ki je za drug lokalni medij med drugim izpostavila: »ker ne želim več biti zgolj izvajalec občinske politike v mediju, ki ga drugi prekrajajo, sem nepreklicno odstopila« (vir: http://www.e-utrip.si/odstopila-urednica-obcinskega-casopisa-reseto/).

Člani PS smo v času svojega delovanja izpostavljali in razpravljali o različnih problematikah, seveda smo se soočili tudi s nestrinjanji, kar je v družbi ljudi z različnimi nazori običajno, vendar je na koncu (skoraj) vedno doslej obveljalo večinsko sprejeto stališče. Podrobnosti smo pustili za zaprtimi vrati, toda tokrat ne moremo mimo v tišini – kot so zapisali že dopisniki našega Rešeta: »Odločili smo se, da ne bomo molčali tako kot izdajatelj glasila in se z molkom strinjali s storjenim

Spodaj podpisani člani programskega sveta ostro obsojamo vsakršen poseg in vplivanje političnih strank in vladajoče elite v avtonomijo urednika.

Ogorčeni smo nad odzivom predsednika programskega sveta Feliksa Podgorelca; kljub temu, da so dopisniki Rešeta razgrnili zakulisje dogajanja ob nastajanju Rešeta, se mu ni zdelo pomembno, da bi to problematiko uvrstil na dnevni red redne seje in preveril resnost stanja, na izredni seji, ki jo je sklical na našo pobudo, pa je zavrnil vsakršno dodatno razpravo oz. nujne razširitve točk dnevnega reda.

Če smo tu še pristali na kompromis in pričakovali, da se bomo tem nadvse pomembni temam, dilemam, kritikam in raziskovanju resnice le posvetili na redni seji, napovedani za 10.2.2017, smo se žal ušteli.

Predsednik je le nekaj ur pred začetkom seje slednjo iz nadvse neutemeljenih razlogov preklical in sejo prestavil na nedoločen dan v tem tednu. Sam je smatral to, da se dva člana (morda ni odveč dodati, da gre za napovedano odsotnost člana, ki ga je v PS predlagala vladajoča ribniška stranka, ter odsotnost zaposlene iz občinske uprave) seje ne moreta udeležiti, za zadosten razlog, da lahko sejo samovoljno prekliče in pri preklicu vztraja kljub temu, da smo ga pozvali, da tega absolutno ne more narediti nekaj ur pred začetkom seje.

Zakaj se je za preklic odločil, ve samo on in tisti, s katerimi se ob takih priložnostih posvetuje, obstaja pa možnost, da se, podobno kot tisti, ki so umaknili kritiko v pereči januarski številki, ni želel izpostaviti kritiki svojega dela, saj je bila na dnevnem redu seje najavljena tudi točka »Delovanje predsednika programskega sveta in predlog za zamenjavo«.

Toda s tem se stvari še niso zaključile – g. Podgorelec nas je med vikendom seznanil, da je  županu OR oddal svojo odstopno izjavo z mesta predsednika PS. Ne le, da torej nimamo odgovorne urednice in da uredniški odbor sestoji le iz enega člana, sedaj je tudi, kot kaže, programski svet ostal brez predsednika, kar sejo, ki je bila napovedana (a ne tudi sklicana) za ta teden, postavlja pod vprašaj, s tem pa tudi izid naslednje številke Rešeta. Je to namen ali zgolj naključje, ne vemo.

Zastavljamo si tudi vprašanja, kako sploh delovati v takem svetu, kakšna je prihodnost našega občinskega glasila, kako je lahko na tak način sploh kredibilen in avtonomen. Odgovor na slednje je sicer jasen – na tak način ne more biti, zato si bomo spodaj podpisani člani programskega sveta javnega glasila Občine Ribnice prizadevali, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da zagotovimo avtonomijo in politično neodvisnost Rešeta. To je naše osnovno poslanstvo in k temu želimo stremeti tudi v prihodnje, kako uspešni bomo pri tem, pa se bo pokazalo v bližnji prihodnosti in odsevalo v Rešetu. Mi verjamemo, da bomo.

Člani programskega sveta:

Aleš Mihelič
Barbara Koblar
Nastja Dejak
Tadeja Lovšin
Matej Zobec

3 komentarji

  • Spoštovani varuhi ne vmešavanja politike v občinsko glasilo.Res ste podobni Ponciju Pilat. Kdo pa vas je predlagal v programski svet? Politične stranke in sedaj preko vas za ceno uničenja glasila počnejo ravno to.Zato ste vi politicno imenovani zadnji ki lahko govorite in pišete o tem.

  • Luka, če vas prav razumem se torej nihče ne sme pritožit/ukrepat nad delom in interesi političnih strank, če je ta od njih imenovan, četudi gre za jasne nepravilnosti? PS je imenovan ja, ne pa nujno tudi politično nastavljen, zato torej, kot vidite, ne brani političnih interesov.

  • Domen,vsekakor je prav da se opozarja na nepravilnosti, vendar je potrebno biti korekten .Tole kar sedaj počnejo podpisani člani PS pa ni čisto korektno.Nekaterim očitajo imenovanje s strani politične stranke medtem ko pa ne napišejo kdo je njih predlagal.ZanimIvo da je Zobca predlagala ŠD, čeprav je bil če se ne motim občinski svetnik na listi Zares. Tako ima sedaj bivši Zares v PS dva člana saj tudi Lista za jutri ,bivši Zares. In če malo sešteješ hitro ugotoviš kdo vodi to igro.

Komentiraj