Ribnica

Odgovor na komentar »O skupku neosnovanih trditev in nejasnih očitkov«

Avtorji komentarja »O skupku neosnovanih trditev in nejasnih očitkov« se vnovič naslanjajo na nepreverjene podatke in potvarjajo dejstva. Tovrstno prakso ocenjujemo kot skrajno nedostojno.

V svojem prejšnjem pisanju so avtorji Primož Tanko, Sašo Hočevar in Jurij Kožar trdili, da se predlogi v Občinskem svetu občine Ribnica sprejemajo »z logiko preglasovanja ali če hočete, premoči v občinskem svetu«. Tokrat pa trdijo, da naj bi bil predlog novega odloka o Rešetu »gladko zavrnjen«. Izjavi sta si očitno nasprotujoči. V resnici je podpornike in nasprotnike odloka ločeval le en glas. Najbolj je zgovoren podatek, da so se vsi člani politično mešanega delovnega telesa občinskega sveta strinjali, da je predlog novega odloka strokovno utemeljen in prinaša pozitivne spremembe.

Popolnoma nesmiselna je obtožba, da naj bi upravljalec uradnega profila Občine Ribnica na družbenem omrežju Facebook brisal spletne komentarje. Gre za laž, kajti objave je lahko ves čas videlo na stotine drugih uporabnikov, poleg tega ni bil nihče od upravljalcev v tistem času aktiven.

Namigovanja na vzročnost med političnimi nazori in sposobnostjo opravljanja poklica posegajo v ustavne pravice posameznika, zato jih odločno obsojamo. Čeprav ni nikakršne povezave med politično opredeljenostjo in dejanji uredništva ali Službe za odnose z javnostmi, so komentatorji navrgli lažen podatek, da naj bi bil uslužbenec Domen M. Čampa Marinč član Slovenske demokratske stranke in njene sorodne organizacije. Omenjeni že leto in pol ni član nobene politične stranke.

Služba za odnose z javnostmi OR

Komentiraj