Ribnica

Prikaz nasprotnih dejstev: Odgovor na izjavo dopisnikov Rešeta »Vabilo na pustni karneval namesto utemeljene kritike«

Rešeto, Občina Ribnica
Rešeto, Občina Ribnica

V izjavi dopisnikov občinskega glasila, ki so jo 2. februarja naslovili na lokalne in državne medije, so avtorji navedli skupek neosnovanih trditev in nejasnih očitkov, ki so vsebinsko prazni, omalovažujoči ter neresnični. Čeprav smo vsa pojasnila podali že v obvestilu za javnost 1. februarja, se moramo na napačne informacije znova odzvati.

Rdeča nit očitkov v izjavi dopisnikov je neresnična trditev, da je uslužbenec občinske uprave, ki skrbi za odnose z javnostmi, deloval v nasprotju s pooblastili in da je njegovo imenovanje na mesto člana uredništva sporno. To nikakor ne drži, saj 10. člen Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica določa, da mora biti eden izmed članov uredniškega odbora imenovan iz vrst zaposlenih v občinski upravi. Njegovo delovno področje sovpada z nalogami uredništva, zato bi bil vsak drugačen izbor nelogičen.

Zaradi napačne interpretacije dogodkov znova izpostavljamo, da se je uredniški odbor pri pripravi januarske številke glasila soočil z vprašanjem o smiselnosti objave pisma bralke, ki je bilo v povezavi s prometno ureditvijo Opekarske ceste naslovljeno na župana. Že v času pred izidom Rešeta je občanka prejela odgovor občinske uprave, v katerem ji je bilo znova pojasnjeno, da sta njeno pobudo v letih 2012 in 2013 obravnavala tako Občinski svet občine Ribnica kot Komisija za prometno varnost pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ribnica. Povabljena je bila tudi na javno razpravo v sklopu Celostne prometne strategije.

To se je zdel urednici kot tudi članu uredniškega odbora dovoljšen argument za izločitev pisma. Sporazumno je bilo dogovorjeno, da se prostor zapolni z oglasno vsebino, ki jo pripravi član uredniškega odbora. Urednica se je na lasten predlog odpovedala tudi svojemu zapisu (Uredničin komentar), čeprav ji je član odbora svetoval, da ga še dodatno razširi na pridobljen prostor v glasilu. Zato je bilo še isti dan pripravljeno in poslano vabilo na pustni sprevod.

Toda dogovor ni bil realiziran, kot je bilo ugotovljeno šele po pridobitvi informacij iz tiskarne, saj se urednica ni več odzivala – niti na telefonske klice. V prepričanju, da gre za pomoto, se je v sodelovanju s tiskarno domnevna napaka odpravila. Neposredno za tem smo prejeli sporočilo urednice, da ne želi več sodelovati pri snovanju Rešeta in da je zadnje napotke pošiljala brez vednosti ostalih z zasebne e-pošte.

Neosnovano je tudi sklicevanje na politične pritiske. V primeru, da bi prišlo do navzkrižnih mnenj, ima uredniški odbor oz. urednik možnost, da presojo o objavi preda v reševanje Programskemu svetu Rešeta. Zato so očitki, da »vladajoča elita« ali »nek uradnik« neomejeno posegajo v delo uredniškega odbora Rešeta absurdni. To podpira tudi dejstvo, da Programskemu svetu Rešeta tovrstnih primerov še ni bilo potrebno obravnavati.

Popraviti moramo tudi navedbe o »statutu glasila«. Predlagana sprememba odloka o Rešetu je med drugim predvidela, da postopek izbire urednika in uredniškega odbora opravi Občinski svet, v katerem nima nobena politična stranka večine. Na kakšno »premoč« v demokratično izvoljenem občinskem organu se avtorji torej sklicujejo, ne želimo ugibati, kajti lahko bi prišli do zaključka, da tako neodvisni pa le niso.

Služba za odnose z javnostmi Občine Ribnica

3 komentarji

 • Ribniška politika in občinski svet naj vendar oceni in javnosti pove, ali je to pismo res dandanes pod cenzuro. Ali je to še demokracija?

  OPEKARSKA CESTA JE ZA PEŠCE ŠE VEDNO NEVARNA

  Spoštovani ribniški župan g. Jože Levstek!

  Razočarana sem nad vašim odgovorom na radiu Univox na vprašanje “Kdaj bo doživela rešitev pobuda Občini za povečanje prometne varnosti za pešce na Opekarski cesti, ki je bila podana že 15. aprila 2012?” Nič konkretnega niste odgovorili.
  V izogib odgovoru in odgovornosti ste me napotili na javne delavnice s strokovnjaki, kjer naj bi poiskali/a rešitev za stanje varnosti pešcev.
  Ali naj ribniški občani torej kar sami na delavnicah rešujemo javne tegobe? Čemu potem imamo Občinski svet in upravo in druge občinske organe in politične stranke, ki imajo mandat in oblast?
  Zamolčali ste in niste pojasnili, zakaj še ni realizirana rešitev za povečanje varnosti na Opekarski cesti, ki ste jo predlagali vi oz. Občina, češ da bo edino investicija oz. usposobitev Čolnarske ceste rešitev za povečanje varnosti pešcev na Opekarski cesti. To rešitev ste mi posredovali v vašem odgovoru že 10.12.2013, sicer šele po več mojih urgencah za odgovor. Realizirano pa je…?
  Menim sicer, da ta vaša rešitev ne rešuje varnosti pešcev na Opekarski cesti in je negospodarna.
  Ali je za vas in za občinski svet še vedno problem omejitev hitrosti na Opekarski na 30 ali vsaj 40 km/uro in postavitev štirih prometnih znakov, kar je bistvo mojega predloga.
  Govoriti o rešitvah z obvoznicami pa je ironija, posmeh pešcem koristnikom Opekarske ceste, ki se ob hoji ob tej cesti počutimo ogrožene, kar velja zlasti za šolarje in mamice z otroki.
  Pričakujem vaše pojasnilo oz. javen odgovor.
  Pozdrav
  Marija Mihič, prof. pedagogike
  P.s.: Problem nevarne Opekarske ceste zadeva vse koristnike te ceste, predvsem pa pešce, starejše in otroke in ne samo mene in moje družine. Zato sem župana vedno prosila za javen odgovor, saj je le javen spoštljiv do vseh uporabnikov Opekarske ceste. Župan je tudi tokrat poslal odgovor le meni. Nad odgovorom sem razočarana, saj je po mojem mnenju podcenjevalen do ogroženosti za pešce, starejše in otroke. Prilagam ga v objavo, da se z njim seznanijo vsi uporabniki Opekarske ceste.
  Opomba: REŠETO ni objavilo tega pisma, niti ne zadnjega odgovora župana.

 • Cenzura člankov v ribniškem občinskem glasilu, zlasti groba v zadnjem REŠETU, je zgolj rezultat zlorabe moči politike v občinskem svetu za dosego vpliva v glasilu in zavajanju bralcev, da v Ribnici vse »štima« in so vsi srečni in zadovoljni.
  Občina ima vodjo službe za stike za javnostmi, ki je tudi član dvočlanskega uredništva REŠETA.
  To kaže in potrjuje, da hoče vodeča ribniška politika preko zaposlenega vodje stikov z javnostmi imeti vpliv na uredniške odločitve, s ciljem, da se o oblasti samo piše lepo ali pa se oblast javno ne sprašuje.

  To je bil tudi vzrok cenzure prispevkov soproge in tudi mojih prispevkov.

  Vodja stikov z javnostmi normalno služi interesom svojega delodajalca, je plačano “trobilo delodajalca”, to je razumljivo, normalno običajno.

  A le mediji oz. uredniki in novinarji so tisti, ki sporočila oblasti, to je vodij stikov za javnostmi analizirajo in kritično povzamejo v medijih in to v interesu javnosti in so povezava med javnostjo in oblastjo.

  Le tako se lahko prepreči samohvala oblasti in zavajanje volivcev.

  V demokraciji ne more vodja stikov javnostmi, ki ščiti interes delodajalca oz. oblasti, biti istočasno še član uredništva glasila.
  To je zloraba politike, za dosego vpliva v glasilu.

  Kdor je to v Ribnici uzakonil in uvedel, je izvršil in vrši zelo grob politični, oblastniški pritisk na uredništvo občinskega glasila.

Komentiraj