Ribnica

Odgovor Službi za odnose z javnostmi Občine Ribnica: O skupku neosnovanih trditev in nejasnih očitkov

Žalostno je, da služba za stike z javnostjo potrebuje teden dni, da napiše odgovor na, kot sama pravi, »skupek neosnovanih trditev in nejasnih očitkov, ki so vsebinsko prazni, omalovažujoči ter neresnični«, saj bi verjel, da služba takšne težave odpravi z levo roko in to takoj. Pravzaprav, če gre res za takšen skupek navedb, kot pravi Služba za odnose z javnostmi Občine Ribnica, potem je škoda časa, da je sploh pripravila odgovor, saj vsak bralec na daleč prepozna neosnovane trditve in nejasne očitke.

Pa vendar …

Odgovor Službe za odnose z javnostmi Občine Ribnica kar kliče po komentarju. V drugem odstavku se natančno sklicuje na 10. člen odloka o javnem glasilu Občine Ribnica. Vendar je avtor odgovora ta člen, pa tudi celoten odlok, bral premalo natančno. Seveda je eden od dveh članov uredništva imenovan izmed zaposlenih na občini, in seveda ga imenuje župan. Vendar le stavek pred tem jasno piše, da vse tri, torej urednika in dva člana redniškega odbora »imenuje in razrešuje župan na predlog programskega sveta.«1 Tudi deveti člen, ki opredeljuje nalogo programskega sveta, določa, da programski svet »predlaga imenovanje in razrešitev odgovornega urednika in članov uredniškega odbora .«2

Slišati je, da je člana uredniškega odbora izmed zaposlenih na občini imenoval župan na lastno pest, brez predloga programskega sveta. Obenem pa je programski svet kar dvakrat v tem času predlagal kandidata za tretjega člana uredniškega odbora, župan pa člana ni imenoval.

Lepo je, da se Služba za odnose z javnostmi Občine Ribnica sklicuje na pooblastila. Kakšna pooblastila pravzaprav? Pooblastilo zastopati občino v medijih je povsem jasno, saj je ravno to naloga Službe za odnose z javnostmi, vendar pa to ni pooblastilo, ki bi ga lahko izkoriščal pri nastajanju Rešeta. Kot sem že zgoraj omenil, odlok denimo v 11. členu jasno definira pristojnosti in naloge odgovornega urednika, naloge uredniškega odbora pa nikjer niso definirane tako, da bi lahko presegle pooblastila in odgovornosti odgovornega urednika. Prav tako edino »odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka če, ta ni v skladu s programsko zasnovo …«3 Žal ali pa k sreči pa so pisma bralcev tudi del Rešeta, pa čeprav številna iz različnih razlogov niso objavljena.

V primeru navzkrižnih mnenj v uredniškem odboru pa žal ne moremo govoriti o  demokratičnosti uredniškega odbora. Zelo jasna je namreč razlika med »odgovornim  urednikom« in članom uredniškega odbora. Odgovorni urednik prevzema vso odgovornost za  objavo ali neobjavo prispevka, »če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in o  konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan obvestiti avtorja prispevka in člane programskega  sveta.« Nikakor pa te pravice nima član uredniškega odbora ali ustanovitelj.

Ravno v tem je logika odgovornega urednika. Da za svoje delo odgovarja. Najprej odgovarja javnosti. Občankam in občanom Ribnice. Odgovarja za prava in napačna dejanja. Nato odgovarja programskemu svetu. In če programski svet meni, da urednik dela ne opravlja dobro, ga odstavi. Odgovarja odgovorni urednik in ne član uredniškega odbora ali ustanovitelj.

Kaj konkretno sta se urednica in član uredništva, imenovan izmed zaposlenih na občini, dogovarjala ali dogovorila, pravzaprav ni pomembno. Član uredniškega odbora ne more in ne sme, ne glede na pooblastila s strani župana, mnenje službe za odnose z javnostmi ali lastna prepričanja, jemati avtonomije glavne urednice v svoje roke.

Nihče od zgoraj navedenih pa ne prevzame odgovornosti odgovornega urednika in nihče od njih nima pravice posegati v avtonomijo odgovornega urednika. Ker je le on odgovoren in le on »določa uredniško politiko, odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila in zagotavlja redno izhajanje glasila.«4 Rešeto pa na podlagi odloka temelji »na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika.«5

Če občinska uprava meni, da odgovorni urednik svojega dela ne opravlja dobro ali pa je v  nasprotju s programsko zasnovo, naj to preda v reševanje programskemu svetu Rešeta, kot to  v svojem zapisu predlaga Služba za odnose z javnostmi Občine Ribnica. Programski svet Rešeta je tisti, ki »obravnava pobude, mnenja, predloge in pritožbe, ki se nanašajo na urejanje  in izdajanje glasila«6; ne pa občinska uprava. In naj še spomnim na Programsko zasnovo  Rešeta: »Tretjina časopisa je po obsegu namenjena obvestilom, mnenjem bralcev, zanimivostim, razvedrilu in komercialnemu oglaševanju.«

Kar se tiče spremembe Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica, pa je dovolj konkreten odgovor dal že občinski svet, ki ga je gladko zavrnil. Argumentacija, da odpravlja  demokratični deficit, ni ravno na mestu, saj obstoječi odlok zagotavlja specifično zastopanost  članov po različnih vsebinskih področjih in političnih prepričanjih, saj ima vsaka stranka ali lista v občinskem svetu pravico predlaganja vsaj enega člana.7 Novi predlog odloka zmanjšuje vpliv občinskega sveta tako, da lahko predloge Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja le potrdi ali zavrne, nima pa možnosti predlagati kandidatov.

Morda bi morala Služba za odnose z javnostmi Občine Ribnica morda bolje razmisliti o  svojem imenu in namenu. Daleč od tega, da bi želel predstavnike za odnose z javnostjo učiti  komuniciranja, vendar razumemo komuniciranje kot dvosmeren proces. Žal pa se tega Služba  za odnose z javnostmi Občine Ribnica izogiba, kot je videti menda tudi briše spletne  komentarje in se ukvarja z »gostilniškimi trači«.8 V isti maniri je tudi vsesplošno označevanje Facebookovih uporabnikov v svojih objavah.

O neodvisnosti pa raje ne bi napisal niti vrstice. Za pismom smo stali z imeni in priimki,  ravno tako kot za tem. Za nami ni nobene politične opcije, nobene stranke ali liste. Če pa se naše razumevanje uredniške avtonomije razlikuje od vašega, Domen Magnus Čampa Marinč,  kot je dostopno na spletu, od 2013 predsednik Slovenske demokratske mladine Ribnica, član  izvršnega odbora Slovenske demokratske mladine in kandidat za svetnika Občinskega sveta Ribnica na listi Slovenske demokratske stranke, danes pa predstavnik Službe za odnose z  javnostmi Občine Ribnica, pa je to tudi vaš problem, ne samo naš.


1 Odlok o javnem glasilu občine Ribnica, UL 103/2007, 13. 11. 2007. 10. člen
2 Odlok o javnem glasilu občine Ribnica, UL 103/2007, 13. 11. 2007. 9. člen
3 Odlok o javnem glasilu občine Ribnica, UL 103/2007, 13. 11. 2007. 11. člen
4 Odlok o javnem glasilu občine Ribnica, UL 103/2007, 13. 11. 2007. 11. člen
5 Odlok o javnem glasilu občine Ribnica, UL 103/2007, 13. 11. 2007. 6. člen
Odlok o javnem glasilu občine Ribnica, UL 103/2007, 13. 11. 2007. 9. člen
7 Odlok o javnem glasilu občine Ribnica, UL 103/2007, 13. 11. 2007. 7. člen
8 FB profil Občina Ribnica, Komentar Občine Ribnica na objavo 11. 2. 2017

Sašo Hočevar, Jurij Kožar, Primož Tanko
Ribnica, 12. 2. 2017

3 komentarji

 • Berem objave na temo kompetenc programskega sveta. Ne razumem pa, da ni niti z eno besedo omenjeno, kaj je bil vzrok dogodkov okoli REŠETA, nič o primeru cenzure, ne čigavo pismo je bilo cenzurirano, kaj naj bi bilo v njem moteče, da se ga ne objavi. Cenzura v ribniškem občinskem glasilu Rešeto je ostala nedorečena. Konkretni primer cenzure, ne objava pisma občanke o javnem problemu nevarne Opekarske ceste, celo zaustavitev tiska, da se izloči to pismo, niso doživeli nobenega komentarja, ne ribniških političnih strank, ne intelektualcev, ne civilne družbe, ne novinarjev, kot da konkretna cenzura, ki je prizadela človeka ni vredna komentarja, kaj šele opravičila. To ni ravno spodbudno drugim občanom, da se zavedajo pravice svobode javnega izražanja in pomena demokracije. DNEVNIK, 6. marca 2017 https://dnevnik.si/1042764689/mnenja/odprta-stran/cenzura-ribniskega-reseta-kot-v-casu-enoumja

 • V necenzuriranem REŠETU je bilo na 44. stran, v rubriki “Občani pišejo”,objavljeno pismo občanke:

  OPEKARSKA CESTA JE ZA PEŠCE ŠE VEDNO NEVARNA
  Spoštovani ribniški župan g. Jože Levstek!
  Razočarana sem nad vašim odgovorom na radiu Univox na vprašanje “Kdaj bo doživela rešitev pobuda Občini za povečanje prometne varnosti za pešce na Opekarski cesti, ki je bila podana že 15. aprila 2012?” Nič konkretnega niste odgovorili.
  V izogib odgovoru in odgovornosti ste me napotili na javne delavnice s strokovnjaki, kjer naj bi poiskali/a rešitev za stanje varnosti pešcev.
  Ali naj ribniški občani torej kar sami na delavnicah rešujemo javne tegobe? Čemu potem imamo Občinski svet in upravo in druge občinske organe in politične stranke, ki imajo mandat in oblast?
  Zamolčali ste in niste pojasnili, zakaj še ni realizirana rešitev za povečanje varnosti na Opekarski cesti, ki ste jo predlagali vi oz. Občina, češ da bo edino investicija oz. usposobitev Čolnarske ceste rešitev za povečanje varnosti pešcev na Opekarski cesti. To rešitev ste mi posredovali v vašem odgovoru že 10.12.2013, sicer šele po več mojih urgencah za odgovor. Realizirano pa je…?
  Menim sicer, da ta vaša rešitev ne rešuje varnosti pešcev na Opekarski cesti in je negospodarna.
  Ali je za vas in za občinski svet še vedno problem omejitev hitrosti na Opekarski na 30 ali vsaj 40 km/uro in postavitev štirih prometnih znakov, kar je bistvo mojega predloga.
  Govoriti o rešitvah z obvoznicami pa je ironija, posmeh pešcem koristnikom Opekarske ceste, ki se ob hoji ob tej cesti počutimo ogrožene, kar velja zlasti za šolarje in mamice z otroki.
  Pričakujem vaše pojasnilo oz. javen odgovor.
  Pozdrav
  Marija Mihič
  Poleg tega pisma je bil objavljen še “Uredničin komentar”, čisto nič povezan s pismom občanke.
  V cenzuriranem REŠETU pa na 44. strani ni več rubrike “Občani pišejo”, ampak je samo reklama “Pustni karneval”!
  Večina ribniških občanov tako bralo le cenzurirano REŠETO.

 • Franc Mihič
  Kosovelova 2a
  1310 RIBNICA
  7. marec 2017
  Občina Ribnica
  Nadzorni odbor Občine
  Predsednik NO
  G. Franc Mihelič
  Gorenjska cesta 3
  1310 Ribnica

  Pobuda NO občine Ribnica za presojo zadev, kot navedeno v tekstu:
  Cenzura REŠETA in Opekarska cesta ali Čolnarska ulica

  Predsednik NO občine Ribnica France Mihelič!

  NO Občine Ribnica je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Delovanje NO je ali bi že davno moralo biti javno, saj je NO odgovoren občanom. NO opravlja vendar svoje delo v interesu občanov, javnosti, ne pa v interesu nadzorovanih »pravnih oseb« občine.
  Občani imamo menda zato pravico, da kot aktivni državljani in davkoplačevalci lahko podamo NO pobudo za presojo pravilnosti delovanja organov občine in je to javna zadeva.
  Žal temu ni tako, saj ne najdem nobene informacije o delu NO Občine, ne na spletni strani občine, ne v REŠETU, kar ni prav in ni demokratično, na kar sem že večkrat javno opozoril.
  Podajam pobudo, da NO prouči in presodi primer »cenzure« v januarski številki REŠETA, to je, koliko je ta poseg ob tiskanju REŠETA povzročil dodatnih stroškov in kdo je za to odgovoren.
  Dajem pobudo, da NO prouči in presodi, ali je bila oz. če je bila in kaj je bilo izboljšano in urejeno na Čolnarski ulici. Koliko je stala ta izboljšava in ureditev varnejše Čolnarske ulice kot je Opekarska cesta, kot to navaja župan v svojem dopisu, z dne 4.1. 2017.
  Prosim tudi, da NO Občine Ribnica presodi, na podlagi listin pristojnih organov in odborov občine, zakonodaje ter ogleda na terenu, ali je ta rešitev sploh uporabna, legalna in varnejša za pešce.
  Menim, da je stanje ravno nasprotno. Prosim za javen odgovor NO, dostopen vsem koristnikom prometa po Opekarski cesti in občanom.
  Lep pozdrav
  Franc Mihič
  Kosovelova 2a
  1310 RIBNICA

  Opomba: Do danes še ni nobenega odgovora NO Občine Ribnice, ne starega ne novega.

Komentiraj