Ribnica

V Goriči vasi pri Ribnici so se začela dela pri izgradnji nove čistilne naprave

Gradnja nove čistilne naprave v Goriči vasi pri Ribnici

Gradnja nove čistilne naprave

Ribnica – V Goriči vasi pri Ribnici so se začela dela pri izgradnji nove čistilne naprave. Dela izvaja družba Hidroinžinering d. o.o., podizvajalec je Gradbeno podjetje Obnova iz Kočevja. Investitor je občina Ribnica, ki je več kot polovico denarja pridobila iz evropskih skladov.

Zmogljivost čiščenja odpadnih voda se bo od sedanjih 4 tisoč populacijskih enot povečala na šest tisoč petsto enot. Na čistilno napravo bo po zaključeni investiciji leta 2013 na novo priključenih 1.090 prebivalcev z območja naselja Ribnica in Grič . Izgradnja nove čistilne naprave je del širšega projekta Odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Krke – 2. faza, ki ga sofinancira Kohezijski sklad EU, pri njem pa so partnersko povezane občine Ribnica, Kočevje in Šentjernej.

Vrednost projekta v Ribnici znaša 2,3 milijona evrov. Od tega je 58 odstotkov ali 1,3 milijona evrov sredstev pridobljenih iz kohezije, 10,4 % oziroma 239 tisoč evrov pa je državnih sredstev. Nekaj manj kot 31 % naložbe, kar nanese okoli 700 tisoč evrov, pa bo občina Ribnica namenila iz okoljskih dajatev za obremenjevanje vod.

Zvok: Bojan Trdan

Vir: radiokrka.com

Komentiraj