Ribnica

Strategija razvoja občine Ribnica

Ribnica
Ribnica
V fazi priprave in sprejemanja je Proračun Občine Ribnica za leto 2023. Občinski svet bo proračun v prvi obravnavi sprejemal že v mesecu juniju, druga obravnava se pričakuje v mesecu septembru.

Ker želimo ustvariti občino po meri občanov in si želimo večje participacije ter sodelovanja občanov pri snovanju vizije razvoja in izvajanju projektov, so v osnutku proračuna za leto 2023 načrtovana tudi sredstva za izvajanje participacije oziroma soudeležbe občanov pri določanju prioritet razvoja občine in sooblikovanju bodoče podobe naše občine.

Participativni proračun, ki ga že izvajajo nekatere slovenske občine, predstavlja sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Na ta način se vključuje občane v odločanje o porabi proračunskih sredstev. Določen del proračunskih sredstev je v takem proračunu zagotovljen za projekte, ki jih predlagajo in se do njih neposredno opredelijo le občani in občanke.

Taka oblika sodelovanja in participacije z občani je za Občino Ribnica nekaj povsem novega in predstavlja le prvi mejnik pri pripravi dolgoročne strategije razvoja za naslednje desetletje, h kateri nameravamo pristopiti v naslednjem letu. Mnenje občanov in vseh, ki delajo ali zgolj obiskujejo našo občino, je pri snovanju dolgoročnega strateškega dokumenta ključno, saj si želimo izvajati ukrepe, ki bodo omogočali kar najbolj kvalitetno bivanje in življenje. Zato vas vabimo, da sodelujete pri izdelavi strateškega dokumenta, si vzamete deset minut vašega časa in podate svoje mnenje z izpolnitvijo ankete, ki je dostopna na povezavi:

Vaše mnenje je dragoceno in pomembno, saj boste z njim vplivali na odločanje o prioritetah razvoja naše občine, zato se vam že vnaprej zahvaljujemo za vaše sodelovanje in vašo pripravljenost soustvarjati prihodnost naše občine.

Komentiraj