Ribnica

Iztok Mihelič imenovan za novega podžupana Občine Ribnica

Samo Pogorelc in Iztok Mihelič (desno)

Ribnica – S podpisom Sklepa o imenovanju podžupana Občine Ribnica je z dnem 1.2.2023 funkcijo podžupana za mandatno obdobje 2022-2026 nastopil g. Iztok Mihelič, ki prihaja iz vrst Liste Sama Pogorelca.
Ob podpisu sta župan Samo Pogorelc in podžupan Iztok Mihelič dogovorila prve naloge in pristojnosti podžupana:

  • koordinacija Krajevnih skupnosti v občini Ribnica
  • digitalizacija sistema v Občini Ribnica
  • skrb in koordinacija projekta komasacije in ureditve kolesarskih poti

Podžupan bo opravljal tudi druge funkcije, ki mu bodo naknadno dodeljene s strani župana. Podžupan prav tako nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ter v tem času poleg svojih, opravlja še naloge iz pristojnosti župana.

Podžupan Občine Ribnica bo funkcijo opravljal nepoklicno.

Novemu podžupanu čestitamo in mu želimo uspešno delo pri opravljanju funkcije podžupana.

Komentiraj