Ribnica

Občina Ribnica prejemnica certifikata Mladim prijazna občina 2022-2026

Inštitut za mladinsko politiko je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije že enajstič podelil certifikat Mladim prijazna občina 2022-2026. Občina Ribnica je letos prvič med prejemniki omenjenega certifikata, na kar smo izredno ponosni.

Certifikat se podeljuje tistim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik in se zavzemajo za prihodnost mladih. Občina Ribnica namreč uspešno in kumulativno izvaja vse ukrepe v naslednjih prednostnih področjih: načrtno obravnavanje področje mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih, zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, stanovanjska politika ter skupni projekti mladih in občine na ravni politik za mlade.

Poleg naše občine so prejemnice še Občina Brežice, Mestna občina Kranj, Mestna občina Murska Sobota, Občina Pivka in Občina Ivančna Gorica. Prvo podaljšanje certifikata so prejele: Občina Črnomelj, Občina Domžale, Občina Postojna in Občina Slovenske Konjice, drugo podaljšanje pa so prejele: Mestna občina Celje, Občina Črna na Koroškem, Občina Idrija, Občina Kamnik, Občina Ljutomer in Občina Trbovlje.

Certifikat je na prireditvi v Cekinovem gradu v Ljubljani, v imenu občank in občanov zaradi odsotnosti župana prevzel Jurij Košir, Višji svetovalec za družbene dejavnosti, ki pozna področje mladinskih dejavnosti v občini Ribnica.

Na Občini Ribnica se bomo še naprej zavzeto trudili, da se bo položaj mladih še izboljšal.

Komentiraj