Ribnica

Občina Ribnica prejemnica plakete za najbolj prodorno občino v regiji

V torek, 19.3.2024, je Občina Ribnica na prireditvi Zlati kamen 2024 prejela plaketo za razvojno najbolj prodorno občino v regiji Osrednja in Jugovzhodna Slovenija z Notranjsko.

Zlati kamen je v slovenski javnosti odmevno strokovno srečanje na področju lokalne samouprave, kjer si izkušnje ter poglede o razvojnih možnostih ter dobrih praksah izmenjajo najvišji predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki gospodarstva kot tudi vladni predstavniki.

Na dogodku, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku Slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta, se podeljuje priznanja najbolj prodornim občinam. Rdeča nit izbora za nagrado Zlati kamen 2024 je bila občinska prostorska politika. Trinajsto priznanje za razvojno najbolj prodorno občino Zlati kamen je osvojila Murska Sobota, ki se je v finale letošnjega tekmovanja za Zlati kamen uvrstila kot zmagovalka v regiji vzhodne Slovenije. Preostale tri regijske zmagovalke so še Ribnica v jugovzhodni in osrednji Sloveniji, Slovenj Gradec v regiji od Koroške do Posavja ter Tržič v zahodni Sloveniji.

Občina Ribnica se je tako uvrstila med občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Na podlagi analiziranih podatkov, se je občina uvrstila med finaliste za prejem certifikata razvojne odličnosti za leto 2024 in bila med kandidatkami tudi izbrana kot najbolj prodorna občina v regiji.

Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki, združeni v Indeks ISSO, ki je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Meri doseženo stopnjo razvitosti občine. Spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini.

V  družbi Planet GV, ki vsako leto organizira prireditev Zlati kamen, so Ribnico predstavili z naslednjimi besedami:

»Za občino Ribnica sta v zadnjem času značilni dve usmeritvi. Prva je v smeri pametne občine in tu Ribnica izstopa z zelo konkretno strategijo, ki jo tudi udejanjajo. Druga usmeritev je prisotna že dlje: to je sistematično ohranjanje rokodelske tradicije. Ta tradicija je obenem ključni gradnik krajevne identitete, Ribnica pa je prav zaradi sistematičnih korakov na tem področju prestolnica slovenskega rokodelstva in tradicionalnih umetnih obrti. V zadnjih letih se je Ribnica »prebudila«: lahko čutimo nov zagon v razvoju in ustvarjalno energijo, ki smo jo prej nekoliko pogrešali. To lahko razberemo tudi iz proračuna: delež investicij zdaj presega slovensko povprečje in dosega za ta kraj rekordne ravni. Kar pa je pomembno in za naše kraje žal še ne samoumevno: pred tem investicijskim pokom so razmislili in začrtali kakovostne strategije.

Ribnica je še pred nekaj leti delovala precej stagnantno, v zadnjem obdobju pa se je to spremenilo. Na občini so pripravili vrsto strateških dokumentov (Strategija trajnostnega turizma, Strategija za mlade…), pripravljene politike pa tudi izvajajo. V zadnjem obdobju so za investicije namenjali po 6 milijonov evrov na leto (46 odstotkov proračuna), leta 2023 pa je ta številka presegla 8 milijonov (48 odstotkov – povprečje je slabih 40 odstotkov). Projekt Zelena grajska promenada bo npr. povezal območje grajskega parka in rokodelskega centra, ob tem pa bo kraj pridobil novo infrastrukturo za obiskovalce in rekreativce. Največji projekt je gradnja medgeneracijskega centra s kulturnimi in športnimi vsebinami. Občina pa je aktivna tudi na področju stanovanjske gradnje in širitve industrijske cone.«

Več na povezavi : Zlati kamen 2024 

Komentiraj