Ribnica

2. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica (jan-2023)

Foto: Daniel Vincek
Ribnica – V četrtek dne 19.1.2023 s pričetkom ob 18. uri se je v sejni sobi stavbe Občine Ribnica odvijala 2. redna seja Občinskega sveta.

Župan Samo Pogorelc je prisotne člane Občinskega sveta nagovoril in predstavil točke dnevnega reda srečanja.
Občinski svet je na seji:
1. potrdil zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ribnica
2. potrdil mandat občinskega sveta nadomestni kandidatki Tini Peček
3. imenoval in potrdil člane in predsednike delovnih teles občinskega sveta
4. imenoval in potrdil Nadzorni odbor Občine Ribnica
5. imenoval in potrdil predstavnika ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Lekarne Ribnica. Za predstavnico je bila imenovana Helena Mate.
6. imenoval in potrdil predstavnika pacientov v Svet javnega zavoda Lekarna Ribnica. Za predstavnico je bila imenovana Vesna Ilc.
7. občinski svet je bil na seji seznanjen s Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Ribnica v obdobju 2023-2026.
Seja se je zaključila s poročilom župana Sama Pogorelca o aktualnih zadevah.

Komentiraj