Ribnica

Javni razpisi Občine Ribnica za leto 2022 v vrednosti 430.000 €

Občina Ribnica
Občina Ribnica

Občina Ribnica bo v letu 2022 objavila 17 javnih razpisov za sofinanciranje različnih programov, dejavnosti in skupaj namenila več kot 430.000 € proračunskih sredstev.

Objavljamo področja, višino sredstev sofinanciranja in okvirne termine razpisov:

Zap. št. razpisa Področje javnega razpisa Višina sredstev načrtovanih
v proračunu za leto 2022
(v €)
Predviden datum objave 2022
1 Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v občini Ribnica v letu 2022                               52.000,00 januar
2 Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa za leto 2022                               40.000,00 januar
3 Javni poziv za sofinanciranje dodatnih stroškov zaradi zaprtja bazena                               44.872,50 januar
4 Javni poziv za sofinanciranje programov s področja izobraževanja odraslih                                 5.000,00 februar
5 Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti                               35.000,00 februar
6 Javni razpis za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Ribnica                                 5.000,00 februar
7 Javni razpis za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Ribnica                                 5.000,00 februar
8 Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ribnica v letu 2022                               20.000,00 marec
9 Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev humanitarne dejavnosti                                 7.500,00 marec
10 Javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ribnica                               50.000,00 marec
11 Javni razpis za enkratno denarno pomoč za mlade in mlade družine za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja                               40.000,00 marec
12 Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Ribnica                               25.000,00 marec
13 Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih organizacij                                 5.000,00 april
14 Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice – ukrep 1: sofinanciranje najemnin                               15.000,00 maj
ukrep 2: fasade*                               15.000,00
ukrep 3: izveski                                 2.000,00
ukrep 4: sobodajalstvo                               30.000,00
15 Poziv javnim zavodom in javnim podjetjem s sedežem na območju občine Ribnica za vključitev mladih iz občine Ribnica v počitniško delo                               12.000,00 maj
16 Javni razpis za sofinanciranje investicij obnovljivih virov energije in URE                               23.500,00 maj
17 Javni razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente                                 2.000,00 maj

Komentiraj