Ribnica

Javni razpisi Občine Ribnica za leto 2022 v vrednosti 430.000 €

Občina Ribnica
Občina Ribnica

Občina Ribnica bo v letu 2022 objavila 17 javnih razpisov za sofinanciranje različnih programov, dejavnosti in skupaj namenila več kot 430.000 € proračunskih sredstev.

Objavljamo področja, višino sredstev sofinanciranja in okvirne termine razpisov:

Zap. št. razpisaPodročje javnega razpisaVišina sredstev načrtovanih
v proračunu za leto 2022
(v €)
Predviden datum objave 2022
1Javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v občini Ribnica v letu 2022                              52.000,00januar
2Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa za leto 2022                              40.000,00januar
3Javni poziv za sofinanciranje dodatnih stroškov zaradi zaprtja bazena                              44.872,50januar
4Javni poziv za sofinanciranje programov s področja izobraževanja odraslih                                5.000,00februar
5Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti                              35.000,00februar
6Javni razpis za sofinanciranje ravnanja z azbestnimi odpadki v občini Ribnica                                5.000,00februar
7Javni razpis za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Ribnica                                5.000,00februar
8Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ribnica v letu 2022                              20.000,00marec
9Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev humanitarne dejavnosti                                7.500,00marec
10Javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ribnica                              50.000,00marec
11Javni razpis za enkratno denarno pomoč za mlade in mlade družine za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja                              40.000,00marec
12Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Ribnica                              25.000,00marec
13Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih organizacij                                5.000,00april
14Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja starega mestnega jedra Ribnice – ukrep 1: sofinanciranje najemnin                              15.000,00maj
ukrep 2: fasade*                              15.000,00
ukrep 3: izveski                                2.000,00
ukrep 4: sobodajalstvo                              30.000,00
15Poziv javnim zavodom in javnim podjetjem s sedežem na območju občine Ribnica za vključitev mladih iz občine Ribnica v počitniško delo                              12.000,00maj
16Javni razpis za sofinanciranje investicij obnovljivih virov energije in URE                              23.500,00maj
17Javni razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente                                2.000,00maj

Komentiraj