Ribnica

Inšpektor v Ribnici ustavili petrolovo gradnjo za toplovodno omrežje

ribnica_cevovod_za_toplovod
ribnica_cevovod_za_toplovod

Občinski inšpektor za okolje v Ribnici, Cvetko Staniša je do preklica ustavil dela pri izkopih za polaganje cevovoda za toplovodno omrežje, in sicer Na Knafljevem trgu in Vrtnarski ulici.

V središču Ribnice, zlasti na lokacijah v okolici stanovanjskih naselij in objektov, ki so v lasti občine, potekajo intenzivna gradbena dela. Podjetje Petrol, ki je kot edino prijavljeno na javni razpis od občine Ribnica januarja letos dobilo koncesijo za gradnjo toplovoda za ogrevanje na lesno bio maso, je pred tremi tedni začelo z izkopi za polaganje cevi za prenos toplotne energije med kotlovnico, ki je postavljajo na dvorišču podjetja Inles in uporabniki.

Nekateri deli Ribnice so ta čas dobesedno prekopani, zato je tam oviran promet, tudi pešpoti so zaradi tega nekoliko spremenjene, ponekod celo nevarne. Očitno je Petrol v naglici, saj hoče ogrevanje z novim virom energije zagotoviti še v tem letu, nekoliko pohitel in pozabil ali pa celo prezrl na zagotovitev vseh dovoljenj potrebnih za to delo. Zato je morala ukrepati občinska inšpekcija. V petek je inšpektor Cvetko Staniša do preklica ustavil vsa dela na Knafljevem trgu in v Vrtnarski ulici. Staniša je sklep utemeljil z naslednjim pojasnilom. »Občinska inšpekcija občine Ribnica je v času izvajanja nadzora nad določbami cestne zakonodaje ugotovila, da se na območju Knafljevega trga in Vrtnarske ulice izvajajo gradbena dela, ki vplivajo na varnost prometa brez ustreznih dovoljenj. Zaradi nujnosti ukrepanja odvrnitve splošne nevarnosti za udeležence v prometu in preprečitve nastanka materialne škode, so bila takoj na kraju samem ustavljena vsa dela in izrečeni nujni ukrepi za zagotovitev prometne varnosti. Odredba občinske inšpekcije velja do priklica oziroma pridobitve ustreznih dovoljenj. Dovoljenja mora pridobiti investitor, družba Petrol oziroma izvajalci del«.

Staniša je še dejal, da je naložbenik tri tedne pred začetkom del sicer zaprosil za dovoljenje, a je bila vloga nepolna. Zato so bili pozvani k dopolnitvi. Vendar pa so dela začeli 15. julija brez dovoljenja.

Vir: radiokrka.com

Komentiraj