Sodražica

Občina Sodražica bi se ogrevala z lesno biomaso

Zadnja stran šole, kjer je vhod v nedolgo tega zgrajeno športno dvorano. Foto: Simona Fajfar
Zadnja stran šole, kjer je vhod v nedolgo tega zgrajeno športno dvorano. Foto: Simona Fajfar

Sodražica – V Sodražici so letos z evropskimi sredstvi energetsko obnovili stavbo OŠ dr. Ivan Prijatelj, ki jo obiskuje 205 osnovnošolcev in 125 otrok v vrtcu. Obnovili so fasado in strojne instalacije. V prihodnje pa bodo v tej občini našli še skupno rešitev za tamkajšnje javne zgradbe, ki jih želijo ogrevati z domačim energentom, lesno biomaso.

Zadnja stran šole, kjer je vhod v nedolgo tega zgrajeno športno dvorano. Foto: Simona Fajfar

Zadnja stran šole, kjer je vhod v nedolgo tega zgrajeno športno dvorano. Foto: Simona Fajfar

Energetska obnova osnovne šole je investicija,  vredna 252.000 evrov, od tega je 85 odstotkov investicije zagotovljenih iz evropskih virov. Občina je prispevala 15 odstotkov naložbe oziroma 70.000 evrov. »Pričakujemo, da bomo prihranili okoli 35 odstotkov energije, kar bo na letni ravni verjetno več kot 15.000 evrov,« pravi sodraški župan Blaž Milavec. Te prihranke bodo namenili za obogatitev šolskega programa.

Do sedaj so za ogrevanje šole, vrtca in športne dvorane letno porabili od 40.000 do 45.000 evrov, ob hudih zimah tudi 50.000 evrov. Stroške bodo še dodatno znižali z zamenjavo energenta, saj želijo kurilno olje zamenjati z lesno biomaso. »Sedaj nismo menjali kotlovnice v šoli, ker moramo v občini doreči rešitev daljinskega ogrevanja za javne stavbe. Možnosti sta dve: da naredimo enega ali več sistemov,« pravi Milavec. Pri prvi rešitvi bi prihranili dobrih petnajst odstotkov sedanjih stroškov, pri več sistemih pa bi bil prihranek večji. V občini čakajo pa na primeren evropski razpis, s katerim bi lahko naložbo izpeljali.

Z energetsko obnovo sodraške osnovne šole imajo v občini posodobljene skorajda vse javne objekte, od zdravstvene postaje do šole in vrtca, in ni urejena le še občina. »Razmišljamo o nakupu stavbe stare zadruge, kjer bi lahko uredili primerne prostore ne samo za občino, ampak za kar nekaj javnih ustanov,« pravi Milavec.

Ob otvoritvi energetsko obnovljene osnovne šole so v Sodražici uradno predali tudi dva defibrilatorja, ki sta prvi dve javno dostopni tovrstni napravi  v tej občini. Prvi defibrilator bo nameščen na zunanji strani športne dvorane, drugega pa so predali Smučarskemu klubu Sodražica, ki skrbi za delovanje smučišča Izver. V poletnem času bo ta defibrilator v središču Sodražice. Sredstva za nakup enega defibrilatorja je zagotovila občina Sodražica, za drugega pa so denar prispevale sodraške politične stranke SDS, SD, NSi in SLS, iz sredstev, ki jim jih občina namenja za njihovo delovanje.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj