Slovenija

Družba Petrol v 27-ih slovenskih občinah pomaga starejšim do brezplačnih prevozov

Električna polnilnica pred Športnim centrom Ribnica
Električna polnilnica pred Športnim centrom Ribnica

V sklopu projekta PROSTOFER raste mreža občin, ki starejšim občanom ponujajo brezplačne, okolju prijazne prevoze znotraj občin. Petrol, kot pomemben člen projekta, poskrbi za dobavo električnih vozil in namestitev pripadajoče polnilne infrastrukture. S tem se širi mreža polnilne infrastrukture, ozaveščenost ljudi o razvoju trajnostne mobilnost in poleg vsega rešuje še težava prevozov starejših.

Starejši občani, ki nimajo lastnega prevoza, ne vozijo sami, ali imajo nižje dohodke, imajo pogosto težave z dostopom do osnovnih storitev, kot so zdravnik, trgovine ipd. Če tukaj dodamo še ponekod slabe povezave javnega prometa, ki so sploh zdaj, v času pandemije nekoliko ohromljene, vidimo, da zna biti že obisk prijatelja na drugi strani mesta velik izziv. Zahvaljujoč se projektu PROSTOFER starejši na enostaven in okolju prijazen način brezplačno pridejo na želeni cilj. V Novem mestu uporabljajo električni avtomobil, ki so ga poimenovali Rudi, že slabe tri leta. “Gre za pomemben projekt v lokalnem prostoru, kjer poleg tega, da nudimo pomoč starejšim občanom, v sistem vključujemo tudi mrežo prostovoljcev iz Društva upokojencev Novo mesto, ki v vlogi voznikov delajo zares plemenito delo,” ponosno pove župan Mesten občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Petrol v tem projektu sodeluje kot dobavitelj električnih vozil in polnilne infrastrukture. Tam, kjer se v posamezni občini pojavi potreba po prevozih za starejše, poskrbijo za električno vozilo in ponekod tudi kompatibilno polnilno infrastrukturo. Ta je pri tovrstni uporabi vozila pogosto zelo zaželena, saj omogoča, da je vozila ves čas parkirano na varnem mestu (npr. pred občino), ob tem pa se lahko na primer celo noč polni. Na tak način je vozilo vsako jutro polno, hkrati pa ne zaseda javnih površin za polnjenje električnih vozil.

“Petrol je eden izmed vodilnih ponudnikov trajnostne mobilnosti v Sloveniji in širši regiji. Je vodja dveh večjih EU projektov (Urban-e in Multi-e) in član številnih drugih. Ti projekti so usmerjeni v zagotavljanje trajnostne mobilnosti, tako z vidika postavitve, upravljanja in vzd rževanja polnilne infrastrukture, kot tudi pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev za električna vozila, ki so namenjena javni uporabi. Ena izmed takšnih oblik uporabe električnih vozil so tudi prevozi za starejše. S tem je Petrol postal pomemben strat eški partner številnih občin in podjetij, saj jim lahko zagotovi zelo kvalitetno polnilno infrastrukturo in hkrati pridobi nepovratna finančna sredstva za lažji prehod na e-mobilnost,” je povedal Tadej Smogavec, vodja Razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu.

Seznam občin:
Zreče; Oplotnica; Vrhnika; Šmarje pri Jelšah; Dobrepolje; Komen; Radlje ob Dravi; Logatec; Ravne na Koroškem; Ruše; Žalec; Jesenice; Ivančna Gorica; Žiri; Markovci; Ribnica; Loška dolina; Žirovnica; Kanal ob Soči; Braslovče; Škofja Loka; Železniki; Murska Sobota; Cerklje na Gorenjskem; Zavod Sotočje (Občina Medvode): Gorenja vas – Poljane; Brezovica

Razvoj trajnostne mobilnosti je v Petrolu ena ključnih strateških smeri razvoja

S sodelovanjem z občinami in pomočjo občanom do brezplačnih prevozov po vsej Sloveniji v Petrolu širijo mrežo električne polnilne infrastrukture, pomagajo občinam pri prehodu v trajnostno prihodnost, ozaveščajo širšo javnost, da električno vozilo ni primerno zgolj za mlade, temveč tudi za nekoliko starejše in predvsem sledijo zastavljeni strategiji pri prehodu v družbo, ki ponuja celovite energetske rešitve. Pomemben del teh je tudi trajnostna mobilnost.

Komentiraj