Ribnica

Brv v Gaberju pri Prigorici obnovljena

Obnovljen lesen most v Prigorici
Obnovljen lesen most v Prigorici

Prigorica – Občina Ribnica in Krajevna skupnost Dolenja vas sta  obnovila leseno brv v Gaberju pri Prigorici,  ki poslej znova povezuje bregova potoka Ribnica in krajanom omogoča varen  prehod. Obnovljena brv premošča strugo Ribnice v dolžini 27 m in je kot doslej namenjena pešcem ter  kolesarjem, ki želijo prečkati pomembno  povezavo  Prigorice  z Gaberjem, kjer se nahajata  opuščeni  mlin in žaga  ter del naselja.  Sredstva za obnovo so bila zagotovljena v občinskem  proračunu na postavki, ki je namenjena za investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov na  območju Krajevne skupnosti Dolenja vas.

Nova gaberska brv je zgrajena iz hrastovine s kamnito-betonskimi nosilnimi stebri in v največji  možni meri  ohranja uporabne dele  stare konstrukcije. Z  novim, sodobnejšim  in varnejšim načinom gradnje se nadomešča dotrajano kovinsko ograjo in odslužene hrastove mostnice, ki  so bile po oceni stare okoli 20 let.  Obnovitvena dela v skupni vrednosti nekaj več kot 19 tisoč  evrov je za Občino Ribnica izvedlo gradbeno podjetje Leles d. o. o. iz Lepovč, ki je bilo izbrano  kot najugodnejši izvajalec del.

S prenovo brvi  v Gaberju  in  ureditvijo dostopne steze  se bistveno izboljšuje  varnost prehoda  čez strugo, ki je zaradi gorvodne zajezitve na tem delu precej široka   in je v preteklosti služila  gospodarskim namenom.

Domen M. Čampa Marinč
Služba za odnose z javnostmi Občine Ribnica

Komentiraj