Utrip časa

Člani organizacije TIGR v Ribnici

TIGR
TIGR

V dogovoru z Društvom TIGR bom kmalu objavil kompleten seznam članov organizacije TIGR, ki bo vseboval okrog 745 članov (Udba je menda imela seznam 470 članov in 9 agentov britanske obveščevalne službe.

V seznamu bodo tudi Ribničani, in sicer:

 • Tone Majnik, učitelj, organizator sprejemnega punkta v Ribnici za člane vojaškega vodstva organizacije TIGR (Zelen, Kravanja in Černač) in bivakov na Mali gori;
 • Jože Zalar, davčni uradnik, dežurni sprejemnega punkta, oskrbnik bivakov in obenem kurir;
 • Tone Šmalc, direktor hranilnice v Ribnici, poleg zamenjave denarje je bil zadolžen za vse druge nabave;
 • Anka Debeljakova – Kramarčkova, učiteljica, zadolžena za prehrano in opremo;
 • Danica Kiferle, učiteljica, Zelenova sodelavka in kurirka.

Za njo sem v navedenem seznamu napisal naslednje:

Kiferle, Danica (? – 4. 6. 1945, Bergen-Belsen), do leta 1928 učiteljica v Brusnici na Dolenjskem (skupaj z Marijo Majnik), od leta 1939 učiteljica dekliške šole v Ribnici, Zelenova in Majnikova sodelavka, aktivistka OF, organizatorka pobega Ferda Kravanja iz bolnišnice v Ljubljani, aretirana in odvedena v nemško taborišče.

Podatki za Danico Kiferle so pomanjkljivi (datum in kraju rojstva in aretacije s strani Ovre ali Gestapa).

Kdor ve za navedene podatke, prosim, da mi jih pošlje na naslov: marijan.f.kranjc@t-2.si

Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, Ljubljana

2 komentarja

 • Vse o Danici Kiferle in njenem očetu Ivanu

  Na mojo prošnjo za pomoč pri zbiranju podatkov, sta mi pomagala NN iz Ribnice in IŠ iz Ljubljane. Podatke sta našla v Slovenskem biografskem leksikonu in Sistory Slovenije (žrtve II. svetovne vojne).

  Danica KIFERLE
  – oče: Ivan (15. 5. 1856, Borovnica – 25. 6. 1943, Ljubljana), učitelj, citrar, organist in cerkveni pevovodja, izdal številne skladbe za citra in nabožne pesmi;
  – mati: Milena roj. Volko;
  – rojena 30. 4. 1908 v Ljubljani;
  – imela dve sestri, skupaj nastopale s citrami;
  – učiteljica;
  – samska;
  – Slovenka;
  – umrla: 4. 6. 1945 v taborišču Bergen – Belsen,v Nemčiji.

  Za pomoč se obema znancema iskreno zahvaljujem.

 • TIGR – abc seznam članov tajne protifašistične in revolucionarne organizacije na Primorskem.

  Zainteresirani javnosti, predvsem pa članom, prijateljem in znancem primorskih tigrovce sporočam veselo delovno novico, da smo sestavili abc seznam članov, ki z dnem 25. 1. 2017 šteje 794 tigrovcev. Seznam je objavljen na domeni http://www.vojastvo-military.si, a obenem je posredovan Društvu TIGR v Sežani, predsedniku dr. Savi Joganu.

  Predstavljeni seznam posvečamo spominu na vse neustrašne tigrovce na Primorskem!
  Gre za del slovenske vojaške inteligence na čelu z rez. podporočnikom VKJ Danilom Zelenom, vojaškim vodjem in priznanim narodnim junakom Primorske.

  Osnovni viri: PSBL, Primorci.si., Tone Rutar, Tolminski zbornik, 1975, Mira Cencič, TIGR, 1997 in AS.

  Sodelovali: urednici dr. Irena Kranjc in Tatjana Malec, primorska pesnica, redaktorica Alenka Božič, dipl. univ. prof. slav. in lektorica Liljana Kranjc Tekavec, dipl. univ. prof. slav.

  Avtorske pravice pridržane.
  Seznam je začasen – dopolnitve in popravke sporočati na naslov: marijan.f.kranjc@t-2.si

  Iz ribniške srenje smo na seznam vstavili naslednje tigrovce:

  1. Debeljak, Anka – Kramarčkova, učiteljica, zadolžena za prehrano in opremo;
  2. Hočevar, Franc, Struge, župan, sodelavec Zelena in Majnika, aktivist OF, leta 1945 ubili domobranci;
  3. Kiferle, Danica, učiteljica, Zelenova sodelavka in kurirka, leta 1945 umrla v nemškem taborišču Bergen – Belsen;
  4. Majnik, Anton – Tone, učitelj, organizator sprejemnega punkta v Ribnici za člane vojaškega vodstva organizacije TIGR (Zelen, Kravanja in Černač) in bivakov na Mali gori, likvidiran sredi Ribnice;
  5. Šmalc, Anton – Tone, direktor hranilnice v Ribnici, zadolžen za zamenjavo denarja in druge nabave;
  6. Zalar, Jože, davčni uradnik, dežurni sprejemnega punkta, oskrbnik bivakov in kurir.

  Na podlagi doslej zbranih podatkov (za 794 člane) smo naredili tudi statistični pregled, ki prikazuje naslednje stanje:

  ženske – 49 (6,2 %), ustreljeni (po kazni) – 14, zaporniki – 96, konfinirani v Italijo – 14, imigranti v Italiji – 18, emigranti v Jugoslavijo – 54, kmetje – 40, delavci – 81, študentje – 9, profesorji – 5, doktorji znanosti – 9, član Orjune – 1, člani TIGER – 2, člani Borbe – 3, člani KPI – 14, člani KPS – 2, četniki – 5, aktivisti OF – 69, partizani – 110, častniki JLA – 5, narodni heroji – 2, španski borci – 2, družbenopolitični delavci – 44, član SAZU – 1.

Komentiraj