Slovenija

Obvoznica mimo Škofljice: Trasa 1A/2A še vedno ni usklajena

Predlagana trasa obvoznice mimo Škofljice

Predlagana trasa obvoznice mimo Škofljice

Škofljica, Ljubljana – Čeprav je prometni minister Patrick Vlačič pred slabim mesecem v Ribnici obljubil, da bo vlada na svoji prvi seji potrdila usklajeno traso obvoznice mimo Škofljice, se to še ni zgodilo. Ministrstva in njihove službe še vedno usklajujejo strokovna gradiva, da bi našli rešitve, kako zavarovati arheološko dediščino, metuljčke okarčke in ptice.

Vlada je prejšnji teden sprejela samo poročilo o doslej opravljenem delu in predlog za nadaljevanje postopka priprave državnega prostorskega načrta za gradnjo obvoznice Škofljica. Soglasja med ministrstvi in njihovimi službami o načrtovani trasi še vedno ni, saj je območje zahtevno predvsem zaradi varovanja kulturne in naravne dediščine.

Za ministrstvo za kulturo je predlog trase obvoznice Škofljica 1A/2A sprejemljiv, saj se izogne arheološkemu območju Breg, vendar so že v tej fazi zaradi visokega arheološkega potenciala območja predlagali specialistične raziskave. Izkopavanja s poznejšo obdelavo bi po ocenah stala 2,8 milijona evrov in bi trajala od štiri do šest mesecev za vsak hektar. Opraviti jih je mogoče le v poletnih mesecih, potem pa arheologi potrebujejo še tri do pet mesecev za poročila.

Čeprav se trasa načrtovane obvoznice 1A/2A odmika tudi od habitata barjanskega okarčka, bo vendarle treba zagotoviti nadomestne habitate zaradi daljinskega vpliva ceste. Na ministrstvu za okolje in prostor pravijo, da bo tehnične ukrepe za nadomestne habitate mogoče opraviti hkrati z gradnjo ceste.

Tretja večja težava so nadomestni habitati za ptice, ki jih bo treba zagotoviti na več kot 250 hektarih zemljišč leto dni pred začetkom del, pravijo na ministrstvu za okolje in prostor (MOP). V nadaljevanju priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za obvoznico Škofljica bodo ocenili obseg in stroške izvedbe nadomestnih habitatov ter določili lokacije, nato pa bosta MOP in ministrstvo za promet o tem znova seznanila vlado.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj