Slovenija

Najbolj skrben lastnik gozda 2017 je Občina Kočevje

Podžupan občine Kočevje Roman Hrovat ob prejemu priznanja
Podžupan občine Kočevje Roman Hrovat ob prejemu priznanja

Občina Kočevje je na prireditvi Najbolj skrben lastnik gozda 2017, ki je bila prejšnji petek na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, prejela nagrado za najbolj skrbnega lastnika gozda na območni enoti Kočevje.
Ob zaključku evropskega tedna gozdov je Zavod za gozdove Slovenije že devetnajstič podelil priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov v Sloveniji. Med 14 nagrajenci je letos tudi Občina Kočevje s koncesionarjem Kočevski les, d.o.o.

Letošnje nagrajence je nagovoril Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove Slovenije. Nagrado za najbolj skrbnega lastnika gozda na območni enoti Kočevje pa je v imenu Občine Kočevje prevzel podžupan Roman Hrovat.

Občina Kočevje je za odgovorno upravljanje svojih gozdov ustanovila javno podjetje in za obdobje 10 let podelila koncesijo družbi Kočevski les. Občina ima namreč v lasti več kot 3.400 ha gozdov, kjer je možno letno posekati okoli 15.000 m3 lesa, kar koncesionar preko izvajalskih podjetij tudi zgledno izvaja. Kot so zapisali na GZS, OE Kočevje v obrazložitvi priznanja, je Občina Kočevje s hitro in kvalitetno izvedbo uspešna tudi pri sanaciji podlubnikov. Izvajajo tudi vsa načrtovana gojitvena dela in dela za funkcije gozdov. Vsa dela izvedejo skladno s strokovnimi načeli in predpisi – v smislu dobrega gospodarja, tako da je Občina Kočevje lahko zgled drugim večjim lastnikom gozdov. Za najbolj skrbnega lastnika je bila Občina Kočevje oz. koncesionar Kočevski les izbran zaradi sistemskega in odgovornega pristopa k gospodarjenju z gozdovi.

Kočevski les je v prvi polovici leta 2016 vzpostavil delovanje sušenja žaganega lesa s sušilnicami za les in s pripadajočimi ustreznimi površinami za skladiščenje ter manipulacijo. Že leta 2015 so vzpostavili in spodbujali delovanje gozdno lesne predelovalne verige, v katero bodo med drugim vključeni lastniki gozdov, podjetniki in podjetja, ki se ukvarjajo z gozdarsko in lesno predelovalno dejavnostjo ter ostalimi podpornimi dejavnostmi. Skupaj s partnerji v gozdno lesni verigi zagotavljajo ustrezne količine energenta (z manjvredno lesno biomaso in lesnimi ostanki) za izvajanje javne toplotne oskrbe na Kočevskem. Kočevski les je med drugim pridobil tudi okoljska certifikata kakovosti PEFC in FSC, ki zagotavljata sledljivost lesa in predstavljata okoljsko odgovorno gozdarstvo. Družba uspešno sodeluje tudi pri razvojnih projektih na področju razvoja tehnologij, med drugim tudi pri predlogu pilotnega projekta IT platforme gozdno-lesne verige ‘Internet lesa’.

Vir: radio1.si

Komentiraj