Slovenija

Z julijem 2016 bo za državne gozdove skrbela družba Slovenski državni gozdovi (SiDG)

SiDG, novinarska konferenca
SiDG, novinarska konferenca

S 1. julijem 2016 je s poslovanjem začela družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG). V skladu z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije se s tem dnem na SiDG prenesejo v gospodarjenje državni gozdovi.

SiDG je bila ustanovljena z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in vpisana v register 17. 3. 2016. V okviru upravljanja z državnimi gozdovi bo družba SiDG izvajala ali oddajala in nadzorovala izvajanje sečnje in spravila lesa, prevoza gozdnih lesnih sortimentov, opravljanja varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij državnih gozdov. Družba bo pridobivala in prodajala gozdne dobrine, gradila in vzdrževala gozdno infrastrukturo, razen vzdrževanja gozdnih cest, prodajala les in gozdne lesne sortimente ter oddajala državne gozdove v najem.

Z namenom podrobnejše predstavitve delovanja novoustanovljene družbe SiDG je potekala novinarska konferenca in po njej odhod na teren, kjer so prikazali simbolični začetek dela družbe.
Miha Marenče o novih kadrih

Vir: radiokrka.com

Komentiraj