Slovenija

Okrogla miza: Kočevska – ujetnik državne lastnine

Kočevski gozd

Kočevje, 17. maja 2016 – Udeleženci sinočnje okrogle mize LO SMC Kočevje »Kočevska – ujetnik državne lastnine« so sprejeli sklep, da občinskemu svetu predlagajo rešitve za ureditev problema  prekomernega državnega lastništva gozdov in kmetijskih zemljišč na Kočevskem. Občinski svet naj državi predlaga, da razmisli o možnostih prenosa lastništva gozdov in kmetijskih zemljišč na lokalno skupnost, prenosa upravljanja gozdov in kmetijskih zemljišč na lokalno skupnost oziroma o možnosti prodaje gozdov in kmetijskih zemljišč prebivalcem Kočevske.

Predsednik LO SMC Kočevje Božidar Peteh je predstavil ključne zgodovinske razloge, zakaj se je Kočevska zaradi specifičnih okoliščin novejše zgodovine znašla v neenakopravnem položaju v primerjavi z drugimi regijami v Sloveniji. Država je na Kočevskem kar 81% lastnica vseh površin gozdov in kmetijskih zemljišč. Udeleženci okrogle mize so poudarjali, da gre za prekomerno državno lastništvo, ki ima politične in gospodarske posledice.

Peteh se je zavzel za spremembo državne lastnine in kot primer negativnih posledic izpostavil, da na Kočevskem ne morejo izpeljati projekta samooskrbe s hrano, saj ne morejo spodbujati usmerjene kmetijske proizvodnje po željah lokalne skupnosti.

Podpredsednica LO SMC Kočevje Mag Jasna Vesel je opozorila na negativno samopodobo prebivalcev in odsotnost podjetniške miselnosti. Ravnateljica tamkajšnje gimnazije mag. Meta Kamšek se je osredotočila na odliv izobražencev in nevarnost izgube intelektualne elite kot gonilne sile napredka.

Župan Kočevja dr. Vladimir Prebilič je na podlagi primerov iz delovanja občinske uprave ocenil, da lahko lokalna skupnost veliko uspešnejše upravlja z gozdovi in kmetijskimi zemljišči, kot to počne država. Država bi se iz izkušenj lokalne skupnosti lahko veliko naučila, ne pa vsiljevala zgolj svojih pogledov, je bil kritičen. Poslanec SMC dr. Mitja Horvat je izpostavil splošno problematiko centralizacije in koncentracije lastništva. Pozdravil je politični pogum in prizadevanja lokalnega prebivalstva in lokalnih oblasti, da se obstoječe stanje spremeni.

Predsednik LO Kočevje Peteh je še poudaril: »V lokalnem odboru SMC Kočevje poudarjamo, da so to nujne sistemske spremembe. Omogočile bodo, da postane lokalna skupnost enakopravna v osnovnih pogojih, s tem pa tudi kolikor toliko enake pogoje za razvoj.»

Komentiraj