Slovenija

Konzorcij občin se je pritožil na razpis za gradnjo širokopasovnega omrežja

Kočevje – Občina Kočevje, koordinator osmih občin (Kočevje, Črnomelj, Dobrepolje, Kostel, Metlika, Osilnica, Ribnica in Sodražica), ki so se prijavile na razpis ministrstva za visoko šolstvo za gradnjo širokopasovnega omrežja, se je zaradi domnevnih nepravilnosti in nezakonitosti izvedenega postopka, kršitve enakopravnosti in neupravičenega dajanja prednosti nepopolnim prijavam, pritožila na ministrstvo.

»Če bodo rezultati tega razpisa ostali, kot so, in se ne bo zgodilo nič, potem me skrbi, v kakšni državi živimo,« je povedal kočevski župan Vladimir Prebilič.
Navedene občine spadajo med tiste z najslabšim dostopom do elektronskih komunikacij, saj kar tretjina nima dostopa do internetnih storitev. Največja slovenska občina, Občina Kočevje, je rekorder po velikosti belih lis. V konzorciju so bili zato prepričani, da bodo glede na razpisne pogoje dobili denar za 14 milijonov evrov vreden projekt gradnje širokopasovnih povezav. Vendar je bil konzorcij izločen predvsem zaradi vloženih zahtevkov za revizijo na državno revizijsko komisijo zaradi izbire izvajalca del pri tem projektu. Že pred kratkim je bilo za izvajalca izbrano podjetje GVO, revizijo pa sta zahtevala Granol in Tritel. »Njuni zahtevi sta bili zavrnjeni kot neutemeljeni, kar dokazuje, da se je konzorcij dobro pripravil na projekt,« je povedal Vladimir Prebilič. Župane je motilo še, da je bil sklep o zavrnitvi podpisan 2. januarja, ki ni bil samo dela prost dan, ampak tudi nedelja, občina Kočevje pa je sklep dobila več kot mesec dni pozneje.

Župani so zato prepričani, da je bila prijava namenoma izločena, in zahtevajo, da ministrstvo razveljavi nezakonit sklep in v novem ugotovi, da je bila prijava konzorcija popolna in da izpolnjuje vse pogoje za sofinanciranje. »Opravili smo notranjo revizijo postopka in ugotovili, da bi naša prijava dosegla 96 odstotkov točk, saj je to območje v resnici izredno slabo pokrito z elektronskimi komunikacijami,« je še povedal Prebilič.

Presenečen je tudi poslanec in nekdanji kočevski župan Janko Veber, ki pravi, da to območje prav gotovo izpolnjuje pogoje za dodelitev evropskih sredstev za razvoj širokopasovnega omrežja na območjih, kjer ne obstaja komercialni interes: »Ne izključujem možnosti, da so bili spregledani določeni argumenti ali pa je prišlo do politične odločitve o dodelitvi sredstev.« Zato je Veber s poslanko Renato Brunskole, županjo občine Metlika, vložil pobudo za uvrstitev gradnje širokopasovnega omrežja v Program Pokolpje 2011–2016, v katerega pa ne bi bili vključeni občini Ribnica in Sodražica. Vendar je to za konzorcij županov nesprejemljivo. Na ministrstvu pritožbe še niso prejeli, zato je niso hoteli komentirati.

Če bo razpis obveljal, me skrbi, v kakšni državi živimo, pravi še Prebilič.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj