Ribnica

V Ribnici bodo gradili vodovod in širokopasovni internet

Občina Ribnica
Občina Ribnica

Ribnica – V občini Ribnica bodo v prihodnji finančni perspektivi (2014-2020) poskusili, v sodelovanju z drugimi občinami, izpeljati projekta regionalnega vodovoda in širokopasovne povezave. V samem mestu bodo poskusili poskrbeli za osnovno infrastrukturo in energetske sanacije, vendar se bodo zaradi preteklih stroškov na področju investicij morali nekoliko umiriti.

Občina Ribnica

Občina Ribnica

Kot je dejal župan občine Ribnica, Jože Levstek, je ena najpomembnejših investicij v prihajajočem obdobju izgradnja regionalnega vodovoda, za katerega si prizadevajo v sodelovanju z občinama Kočevje in Sodražica. Še eden izmed večletnih projektov bo izgradnja širokopasovne povezave za kar so že pridobili gradbeno dovoljenje. Projekt bodo izpeljali skupaj z občinami iz Bele krajine in kočevsko-ribniškega območja, pred izgradnjo pa čakajo še na ustrezen razpis, za katerega predvidevajo da bo izšel sredi leta.

V sami Ribnici se bodo posvetili predvsem energetski sanaciji in osnovni infrastrukturi (ceste, vodovod, kanalizacija), vendar župan opozarja, da je občina za projekte v prejšnjem finančnem obdobju morala vzeti tudi kredit, tako da se bodo morali glede investicij nekoliko ‘umiriti’. Ravno tako namreč še ne vedo kako se bo končal pogovor občin z državo glede primerne porabe sredstev. V kolikor bo država odvzela del sredstev, bo s tem postavila pod vprašaj tudi marsikatero investicijo v Ribnici.

Župan občine Ribnica, Jože Levstek, o načrtih za prihodnje obdobje

Vir: radiokrka.com

3 komentarji

  • Kaj pa čistilne naprave po vaseh ?
    Župan naj si pogleda Sodraško občino, ki ima že pokrito ali v gradnji kanalizacijsko mrežo s čistilnimi napravami za več kot pol občine, medtem ko je v Ribniški občini s čistilno rešena le osrednja Ribnica.

  • Najprej je treba poskrbeti za osnovne zadeve kot so pitna voda in urejena cestna infrastruktura ter odkup zemljišč po katerih potekajo občinske ceste.

  • Upam da bodo zamenjali tudi dotrajane in nevarne azbestne cevi , ki jih je po občini več deset kilometrov !

Komentiraj