Slovenija

Janez Gorše iz Kota pri Ribnici prijel priznanje KGZS za življenjsko delo

Domžale – V Grobljah pri Domžalah so v petek, 17.6.2011 podelili priznanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za življenjsko delo. Med letošnjimi nagrajenci je tudi Ribničan, Janez Gorše iz Kota pri Ribnici.

Ostali nagrajenci pa so Franc Pribožič iz Dečnega Sela pri Artičah, Stanislav Bajuk iz Čuril pri Metliki, Milan Lesjak iz Ojstriške vasi v Savinjski dolini, Franc Obran iz Zabovcev pri Markovcih, Janez Okoliš iz Nadleska v Loški dolini, Marijan Perša iz Fikšincev na Goričkem, Janko Porenta iz Svetega Duha pri Škofji Loki, mag. Jože Pratnekar iz Mežice, Ivan Rehar iz Vipave, Boris Rožman iz Počehove, Walfried Wutscher iz Labotske doline na avstrijskem Koroškem in Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana ob petdesetletnici delovanja.

Zbrane je, kot so sporočili s KGZ, ob slovesnosti nagovoril Štefan Domej, član sveta Kmetijske zbornice avstrijske Koroške in predsednik Skupnosti južnokoroških kmetov. Poudaril je pomen stanovske organiziranosti kmetov, ki doseže najboljši učinek, ko povezuje interese voljenih članov zbornice z zaposlenimi strokovnjaki. Tako prakso imajo na avstrijskem Koroškem in izkazala se je za uspešno. »Sem pa razočaran, da se v Sloveniji nekatere politične stranke zavzemajo za prostovoljno članstvo v zbornici. Nasprotno, podpirati bi morali vse oblike povezovanja na podeželju in usmeriti vse sile v dvigovanje zavesti potrošnikov, da kupujejo slovensko hrano,« je poudaril Domej.

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ciril Smrkolj se je zahvalil prejemnikom priznanj za njihov prispevek k razvoju kmetijstva ter za energijo, ki so jo namenili vzpostavitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in njeni uveljavitvi pri oblikovanju politike razvoja kmetijstva in podeželja. »Treba se je zahvaliti vsem, ki so s svojim delom prispevali k dvigu samozavesti slovenskih kmetov. Vendar to ni dovolj. V družbi je treba dvigniti moralno zavest in pravično porazdeliti zaslužek v verigi od njive do mize.« Izpostavil je še, da morajo v razpravi glede članstva v Kmetijsko gozdarski zbornici Sloveniji imeti zadnjo besedo njeni člani.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan pa je izpostavil že večkrat izrečeno misel:

Potrebujemo kmetijsko gozdarsko zbornico, da skupaj z vami in drugimi organizacijami v kmetijstvu izboljšamo položaj slovenskega kmeta. Izboljšamo pa ga lahko tako, da s skupnim nastopom osveščamo potrošnike o kakovosti slovenske hrane. To nenazadnje dokazujejo tudi rezultati domačih in mednarodnih nadzorov, saj nas umeščajo po kakovosti hrane med prvi tri države v Evropski uniji.

V sklopu slovesnosti je direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Igor Hrovatič podelil tudi nagrado za najboljše likovno delo v sklopu natečaja Mladi in kmetijstvo. Letos je na natečaju z naslovom Z njive v šolo: sadje in zelenjava za zdravo življenjesodelovalo 118 šol z več kot 2800 likovnimi deli. »Veseli nas, da se vse več osnovnih šol odloča za sodelovanje in s tem pri mladih vzgajajo zavest, da hrana zraste na njivah in ne v trgovini,« je pri podelitvi omenil Hrovatič. Nagrado je prejel 11-letni Primož Rozina pod mentorstvom Vide Kejžar z osnovne šole Jela Janežiča iz Škofje Loke.

Vir: dolenjskilist.si, M. K.

Komentiraj