Ribnica

Znani dobitniki ribniških občinskih priznanj in nagrad za leto 2018

Občina Ribnica
Občina Ribnica

Ribnica – V sejni sobi Občine Ribnica je v torek, 2. oktobra 2018 potekala 12. izredna seja ribniškega občinskega sveta. Svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija – Ortnek  za kulturni spomenik lokalnega pomena, seznanili so se s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ribnica v prvi polovici letošnjega leta in sprejeli sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Ribnica, sklic izredne seje pa sta po obrazložitvi župana Jožeta Levstka narekovala tudi potreba po imenovanju nadomestnega člana v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica in nujnost sprejema sklepa o podelitvi priznanj in nagrad občine Ribnica za leto 2018. Te bodo podelili na slavnostni seji občinskega sveta ob prazniku Občine Ribnica 22. oktobra 2018.

Kot je povedal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Tanko, so na poziv, ki ga je objavila komisija za podelitev priznanj in nagrad – ob občinskem prazniku vsako leto podelijo največ eno priznanje častnega občana, eno Urbanovo nagrado, dve Gallusovi priznanji in dve priznanji Občine Ribnica – prejeli 11 predlogov, ki jih je posredovalo 7 predlagateljev.

Izmed predlaganih je komisija soglasno izbrala:

Naziv častnega občana se podeli msgr. Janezu Puclju za njegovo dolgoletno delo pri ohranjanju slovenstva, za izvajanje dušnega pastirstva, zastopanje pred cerkvenimi oblastmi, urednikovanje Naši luči in organizacijo Srečanj treh Slovenij.

Urbanovo nagrado so podelili podjetju Maboles iz Lepovč, ki letos beleži 27 let delovanja.

Gallusovi priznanji so podelili Rokometnemu društvu Ribnica za njegovo dolgoletno delo in uspehe in Johnu Tschinklu iz Amerike za izdano knjigo Zvonovi so umolknili.

Priznanji občine Ribnica so podelili članu ŠD Sibor Galu Koširju za športne dosežke in Toniju Prusu, ki je bil pobudnik ustanovitve in prvi predsednik Športnega društva Lončar, eden izmed pobudnikov Teka po Lončariji, ustanovitelj lokalnega radia, sodeloval pa je tudi pri snovanju projektov, kot so Urbanova noč, Rešeto domačih in Grajski večeri.

Vir: besedilo in foto: M. L.-S., dolenjskilist.si

Komentiraj