Ribnica

Visoki stroški zaradi letošnje zime

Občine kočevsko-ribniškega območja bodo za zimsko službo porabile približno dvakrat več denarja kot doslej. Stroški ostre zime že na mejijo s katastrofo. Denar za kritje stroškov bodo vzeli kakšni od naložb.

Kočevje, Ribnica – »V letošnjem proračunu imamo 90.000 evrov za celoletno vzdrževanje cest, a bo večina tega denarja, po predvidevanjih od 70.000 do 80.000 evrov, ker vseh računov še nimamo, porabljena za pokritje stroškov zimske službe,« pravi Blaž Milavec, župan občine Sodražica. Letošnja ostra zima s številnimi sneženji je prinesla občinam kočevsko-ribniškega območja velike stroške, ki ponekod mejijo že na katastrofo.

V povprečju bodo vse občine kočevsko-ribniškega območja porabile približno dvakrat več denarja za zimsko službo, kot so v prejšnjih, povprečnih zimah. »Marca smo imeli meter snega,« pravi Sašo Debeljak iz občine Loški Potok, kjer so vajeni ostrih zim in so v povprečni zimi za vzdrževanje prevoznosti na približno 50 kilometrih lokalnih cest porabili 75.000 evrov. Tokrat pa so do februarja porabili več kot 100.000 evrov za vzdrževanje prevoznosti občinskih cest. Zaradi marčevskega sneženja se bodo stroški dvignili na 120.000, morda celo 130.000 evrov.

Krepko čez načrtovane okvire so se povzpeli tudi stroški zimske službe v občini Kostel, kjer so decembra, januarja in februarja plačali 71.000 evrov za prevoznost in prehodnost lokalnih cest. To je veliko več od povprečnih 48.000 evrov, kolikor so jih za zimsko službo porabili v povprečnih letih, čeprav znesek letošnjih stroškov še ni dokončen. Prišteti bodo morali še marčevske stroške, to je 10.000, morda 11.000 evrov.

V najmanjši občini tega območja, osilniški, kjer imajo 13 kilometrov lokalnih in šest kilometrov javnih cest, so prejšnja leta porabili do 6000 evrov za zimsko službo. »Toliko smo v tej zimi porabili že na polovici sezone,« pravi Antun Volf, župan občine Osilnica, saj so – še neupoštevaje marčevske stroške – porabili 15.000 evrov. »Celotni stroški zimskega vzdrževanja bodo znašali približno 20.000 evrov,« pravi Volf, kar je približno dva odstotka njihovega proračuna.

»Letošnji stroški zimske službe so za 65 odstotkov višji od povprečne sezone,« poudarja tudi Danilo Hočevar iz občine Ribnica, saj so v tej občini, kjer imajo 147 kilometrov cest, pločnikov in trgov, v sezoni 2008/09 potrebovali 120.000 evrov za zimsko službo. V tej sezoni je ta strošek – do zdaj – znašal 190.000 evrov. Ena noč sneženja, ko je potem še naslednji dan treba očistiti pločnike in podobno, pomeni 4000 do 5000 evrov stroškov, tako ostra zima pa je pustila že vidne posledice tudi na cestišču.

V občini Kočevje, ki je s 555 kvadratnimi kilometri največja v Sloveniji, je zimsko vzdrževanje 165 kilometrov lokalnih cest in še kakšnih trideset kilometrov pločnikov in parkirišč velik finančni zalogaj. V povprečni zimi bi zadostovalo v proračunu opredeljenih 310.000 evrov, a so se stroški od 15. novembra do 28. februarja povzpeli že na 505.000 evrov. »Tako da bomo manjkajoča sredstva zagotovili z rebalansom, ki ga bo občinski svet obravnaval predvidoma na začetku aprila,« pravi Janko Kalinič, direktor občinske uprave.

Podobno poudarjajo po drugih občinah, tudi v občini Sodražica, kjer vedo, da bodo morali v proračunu prerazporediti denar zaradi velikih stroškov zimskega vzdrževanja. »V povprečni zimi za to službo namenimo od 40.000 do 50.000 evrov, letos pa smo samo januarja za to porabili skoraj 30.000 evrov. To so izredne razmere in že na meji s katastrofo,« pravi Blaž Milavec. Del denarja za pokritje teh stroškov bodo namreč morali vzeti tudi kakšni od investicij.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj