Ribnica

Septembra 2021 obnova javne poti Dolenje Podpoljane

Podpis pogodbe o obnovi javne poti JP 853291 Dolenje Podpoljane

Ribnica – Podjetje Komunalne Gradnje iz Grosuplja bo skupaj s podjetjem Tanko iz Ribnice obnovilo javno pot Dolenje Podpoljane v dolžini približno 1100 metrov. Vrednost investicije je približno 196.900 evrov, dela pa bodo stekla septembra, so sporočili iz Občine Ribnica.

Predvidena je celovita obnova ceste ter ostale infrastrukture (ureditev spodnjega ustroja cestišča in asfaltiranje, ureditev meteorne kanalizacije in izvedba ponikovalnic odvečnih meteornih voda iz cestišča ).

Župan Občine Ribnica Samo Pogorelc: Danes (19.7.2021) sem podpisal pogodbo o obnovi javne poti JP 853291 Dolenje Podpoljane, v dolžini cca 1.100 m (od glavne ceste G2 do konca vasi).
Predvidena je celovita obnova ceste ter ostale infrastrukture (ureditev spodnjega ustroja cestišča in asfaltiranje, ureditev meteorne kanalizacije in izvedba ponikovalnic odvečnih meteornih voda iz cestišča ). Izvajalec del, izbran na podlagi javnega naročila, je podjetje Komunalne Gradnje d.o.o. iz Grosuplja, ki bo obnovo izvedel s partnerjem, podjetjem TANKO d.o.o. iz Ribnice.
Pogodbena vrednost investicije je 196.896,76 EUR brez DDV, dela pa se bodo pričela izvajati v mesecu septembru 2021.

Komentiraj