Ribnica

Odprtje cestnega odseka “MALE BREŽE” in cestnega odseka “BREŽE – SV. KRIŽ”

Odprtje cestnega odseka "Male Breže" in cestnega odseka Breže - Sv. Križ, foto: Daniel Vincek

Ribnica, 5.11.2021 – Župan Ribnice, Samo Pogorelc, je v družbi Aleša Miheliča, podžupana, državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, izvajalcev del in vaščanov uradno odprl cestni odsek v naselju »Male Breže« in cestni odsek na relaciji Breže – Sv. Križ.

Obnova ceste v naselju »Male Breže«

V naselju »Male Breže« se je izvedla obnova ceste ter ostale infrastrukture na odseku javne poti v dolžini cca. 75 metrov. V sklopu investicije se je uredila še javna razsvetljava, telekomunikacijski vod ter vodovod. Dela je izvedlo podjetje Komunala Ribnica d.o.o. v sodelovanju s podjetjem Hydrovod d.o.o., vrednost investicije pa je bila 16.848,73 € brez DDV.

Obnova ceste na odseku Sv. Križ – Breže

Na odseku lokalne ceste Sv. Križ – Breže so se zaključila dela, ki se nanašajo na obnovo ceste ter ostale infrastrukture. V sklopu investicije se je izvedla celovita obnova ceste (spodnji ustroj in asfalt), vključno z meteornim odvodnjavanjem, javno razsvetljavo in telekomunikacijskim vodom, v skupni dolžini cca. 400m. Izvedla se je še obnova vodovoda v dolžini cca. 400 m vključno z obnovo hišnih vodovodnih priključkov. Dela je izvedlo podjetje Komunalne Gradnje d.o.o iz Grosuplja, s partnerjem podjetjem Tanko d.o.o. iz Ribnice in pogodbenim podizvajalcem podjetjem CGP d.d. iz Novega mesta. Pogodbena vrednost investicije je bila 149.620,70 EUR brez DDV.

S tovrstnimi ureditvami se povečuje prometna varnost, hkrati pa je prebivalcem omogočen hitrejši in varnejši dostop do lokalnih in regionalnih cest, po katerih se vozijo po vsakodnevnih opravkih.

Komentiraj