Ribnica

Ribnici pol milijona evropskih sredstev za obnovo šestih pomembnih ribniških stavb

Občina Ribnica
Občina Ribnica

Ministrstvo za infrastrukturo je Občini Ribnica dodelilo do 515.125,24 EUR nepovratnih sredstev iz strani Evropske kohezijske politike. Občina je namreč v maju oddala vlogo na razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023.

V občini Ribnica bodo s pomočjo evropskih sredstev energetsko optimizirali šest občinskih stavb. Občina je bila namreč nedavno uspešna na javnem razpisu ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, kjer je iz naslova Evropske kohezijske politike pridobila 515.000 evrov nepovratnih sredstev.

Občina bo prenovila:

Občina Ribnica – V okviru izvedbe investicije v stavbi Občine Ribnica je predvidena namestitev toplotne zaščite na zunanje stene proti terenu. Predvidena je zamenjava manjšega števila stavbnega pohištva. Poleg tega se bo zamenjalo vsa obstoječa energetsko neučinkovita svetila z LED svetili.

Športni center Ribnica – Ravno tako se bodo vgradila LED svetila tudi v delu prostorov v Športnem centru Ribnica.

OŠ Ribnica – stavba A – V OŠ Ribnica – stavba A se na ogrevalnih telesih zamenjajo radiatorski ventili s termostatskimi glavami, izvede se hidravlično uravnoteženje sistema. Tudi tu je predvidena zamenjava vseh obstoječih energetsko neučinkovitih svetil z LED svetili.

OŠ Ribnica – stavba B – Prenavlja se tudi stavba B OŠ Ribnica, kjer je v okviru izvedbe investicije predvidena namestitev toplotne zaščite na streho. Predvidena je zamenjava strešne kritine, saj je ta dotrajana in neprimerna za ponovno namestitev. Na ogrevalnih telesih se zamenjajo radiatorski ventili s termostatskimi glavami za regulacijo temperature, izvedlo se bo hidravlično uravnoteženje sistema ter centralno prezračevanje. Ravno tako v tej stavbi nameščajo nova LED svetila.

POŠ Dolenja vas – V POŠ Dolenja vas je predvidena gradnja toplotne črpalke zrak/voda ali voda/voda za ogrevanje stavbe, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva z novim, obstoječa svetila se menjajo z novimi LED svetili. Tudi tu se bodo menjali radiatorski ventili s termostatskimi glavami, izvedlo se bo hidravlično uravnoteženje sistema.

Rokodelski center Ribnica – V Rokodelskem centru Ribnica je predvidena vgradnja toplotne črpalke zrak/voda ali voda/voda za ogrevanje stavbe. Vgradilo se bo nova LED svetila.

Vrednost celotne investicije znaša 1.418.688 EUR. Občina Ribnica bo v kratkem objavila javno naročilo za izbor izvajalca, po terminskem načrtu pa naj bi se investicija zaključila v drugi polovici leta 2023.

Komentiraj