Ribnica

Občina Ribnica podpisala pogodbo za gradnjo ceste Škrlovica – Zlati Rep

Ribnica – V ponedeljek, 28. februarja 2022 je župan, Samo Pogorelc, podpisal pogodbo za Obnovo nekategorizirane ceste Škrlovica – Zlati Rep. V postopku javnega naročila je bil kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec Komunalne gradnje d.o.o., ki bo z gradnjo pričel v prvi polovici marca.

Izvedla se bo obnova ceste (spodnji ustroj in asfalt) vključno z meteornim odvodnjavanjem v dolžini 700 m, sočasno se bo izvedla tudi izgradnja TK kabelske kanalizacije. Pogodbena vrednost je ocenjena na dobrih 150.000 € z DDV, projekt pa se bo predvidoma zaključil že v mesecu maju 2022.

Komentiraj