Ribnica

Občina Ribnica podpisala sporazum o sofinanciranju ceste G2-106 odsek Žlebič- Kočevje skozi naselji Grič in Breg

Ribnica – Župan Občine Ribnica je danes, 1. aprila 2021 z ministrom Jernej Vrtovec, v družbi državnega sekretarja Aleš Mihelič, Ministrstvo za infrastrukturo, podpisal sporazum o sofinanciranju ureditve glavne ceste G2-106 odsek Žlebič- Kočevje skozi naselji Grič in Breg.

Celoten projekt je ocenjen na dobrih 2,7 mio € in bo v 82% deležu sofinanciran s strani ministrstva. Investicija zajema projektno dokumentacijo, nakup zemljišč, gradbena dela za ureditev ceste, pločnika in avtobusnih postajališč ter ureditev druge komunalne infrastrukture. Občina pa bo v tem projektu na omenjenem odseku obnovila celotno vodovodno omrežje. Pričetek del je predviden za konec letošnjega leta. Tudi projekt za Nemško vas smo že pripravili. Takoj ko pridobimo zemljišča lahko sledi podpis za sofinanciranje.

Komentiraj