Ribnica

Preplastitev lokalnih cest in javnih površin v Občini Ribnica

Podpis pogodbe za preplastitev lokalnih cest in javnih površin

Ribnica – Župan Občine Ribnica je v ponedeljek, 30. avgusta 2021 s Komunala Ribnica podpisal aneks k pogodbi Investicijskega vzdrževanja cest in s tem zagotovila dodatna sredstva za preplastitev lokalnih cest in javnih površin.

Preplastitve se bodo izvedle na naslednjih lokacijah:
✅ OTAVICE, cestni odsek skozi vas, v dolžini 500 metrov
✅ Odsek HROVAČA- GORIČA VAS v dolžini 500 metrov
✅ HUDI KONEC v dolžini 200 metrov
✅ PRIGORICA (skupaj z rekonstrukcijo vodovoda) v dolžini 250 metrov
✅ Šolska ulica, DOLENJA VAS v dolžini 220 metrov
✅ Lokalno krpanje in frezanje bo izvedeno na relaciji Sajevec – Jurjevica v skupni površini 2000 m2, v naselju Grič v skupni površini 300 m2 in na Gallusovem nabrežju v skupni površini 810 m2.

Poleg preplastitev bodo v letošnjem letu izvedene tudi popolne rekonstrukcije:
✅ DOLENJE PODPOLJANE (celotni spodnji in zgornji ustroj) v dolžini 1.100 metrov
✅ Odsek BREŽE – JURJEVICA (skupaj z rekonstrukcijo vodovoda) v dolžini 350 metrov
✅ Odsek MALE BREŽE (ŽE IZVEDENO; skupaj z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture) v dolžini 75 metrov

Tako se bo letos uredilo skupaj 3.195 metrov lokalnih cest ter 3.110 m2 frezanja s krpanjem in ureditev javnih površin.

Komentiraj