Ribnica

Naselje Mlaka dobilo asfaltno prevleko in novo infrastrukturo

Predsednik KS Ribnica Andrej Pucelj, župan Jože Levstek in Ivan Obranovič
Predsednik KS Ribnica Andrej Pucelj, župan Jože Levstek in Ivan Obranovič

Občina Ribnica je uspešno zaključila dalj časa se obetajočo naložbo v prenovo cestišča na zahodnem delu mesta v naselju Mlaka. Popolnoma svežo podobo daje odslej urejenemu bivalnemu predelu mesta izgrajena cestna infrastruktura z v celoti asfaltiranim cestiščem, ločenimi stezami za pešce in nameščeno javno razsvetljavo. Hkrati je bilo poskrbljeno tudi za vgradnjo vodovodnih, telekomunikacijskih in optičnih priključkov na celotnem območju.

Ribnica – Občina Ribnica je izpolnila svojo napoved o celotni prenovi »sivih lis« na območju naselja Mlaka, ki so dovoljevale dostop do nekaterih ulic in stanovanjskih hiš le po gramoznem cestišču. Prebivalci Kurirske poti ter Kettejeve in Bukovške ulice so se zaradi močvirnatega terena redno srečevali s težavami deformacije cestne površine in onesnaženjem s prašnimi delci v sušnem obdobju. Razmere so pripomogle tudi k dotrajanosti obstoječega vodovodnega sistema.

Bivalna kakovost na območju Kettejeve in Bukovške ulice ter Kurirske poti je po prenovi znova primerljiva z drugimi urejenimi ulicami v Ribnici. Tako je cestišče v izmeri pribl. 500 metrov odslej preplasteno z asfaltom ter prometno urejeno. Ob Kettejevi ulici in Kurirski poti je dodatno nameščen vzdolžni pločnik za pešce, ki ga osvetljujejo varčne LED-žarnice. Na vsem območju gradbenih del je naselje opremljeno z vso predvideno komunalno infrastrukturo. Tako so položene električne in vodovodne napeljave ter omrežje kabelsko komunikacijskih sistemov.

Gradbena dela za obnovo cestne infrastrukture na območju naselja Mlaka so bila na osnovi javnega razpisa kot najugodnejšemu ponudniku dodeljena gradbenemu podjetju Tanko d. o. o. iz Ribnice, pri čemer je dela, povezana z vodovodnim sistemom, opravil Hydrovod d. o. o., katerega solastnik je Občina Ribnica. Skupna vrednost investicije znaša pribl. 270 tisoč evrov z DDV.

Služba za odnose z javnostmi Občine Ribnica

Komentiraj