Ribnica

Najbolj skrben lastnik gozda 2012 je veleposestnik Jurij Rudež

Jurij Rudež

Jurij Rudež

Ribnica – Kot že vrsto let so gozdarji OE ZGS Kočevje tudi letos v okviru Tedna gozdov razglasili najbolj skrbnega lastnika gozda na območju njihove območne enote za letošnje leto. Na predlog krajevne enote Grčarice je to letos postal veleposestnik Jurij Rudež iz Ribnice. Kot je povedal Jože Oberstar, vodja KE Grčarice in Ribnica, na izbiro Rudeža za najbolj skrbnega lastnika gozda ni vplivala velikost njegove posesti, ampak njegov odnos do gozda.

Jurij Rudež je solastnik in glavni gospodar na Rudeževi posesti. Skupaj z mama Cvetko sta lastnika okoli 1600 hektarjev gozdov, zaradi česar Rudeževi niso le največji veleposestniki na območju med Turjakom in Kolpo, ampak tudi med desetimi največjimi v državi. Večina gozdov, ki so jih dobili Rudeževi vrnjenih v denacionalizaciji, se nahaja v strnjenem kompleksu okoli Jelenovega Žleba, kjer predstavljajo kar tretjino vseh gozdov gozdnogospodarske enote Grčarice. Gre za mešane, predvsem jelovo-bukove gozdove, ki pa so jih, kot je povedal Rudež, dobili vrnjene v zelo dobrem stanju. Zato ker so bili že za časa bivše Jugoslavije in so še danes elitni gozdovi, kot jih je opisal Oberstar, in ker so večino gozdov dobili vrnjeno v razmeroma kratkem času, kot je povedal Rudež, tudi nikoli niso zahtevali odškodnine za nezmožnost upravljanja.

[oglas tip=”180×150″ p=”L”]»Večji lastniki gozdov smo dejansko odvisni od tega, kar delamo, zato moramo trajnostno gospodariti,« pravi o prednosti pred manjšimi lastniki gozdov. Zaradi trajnostnega gospodarjenja z gozdovi sta bila Rudeževa med prvimi tremi zasebnimi lastniki gozdov v Sloveniji, ki sta leta 2011 prejela prvotno le za državne gozdove namenjene, tako za pridobitev, kot tudi za vzdrževanje gozdov, zelo zahtevne certifikate FSC. V njegovem podjetju Ugar, d.o.o., so vključno z njim sicer samo trije zaposleni, 8 pa jih je trenutno zaposlenih na Posestvu Ugar, ki se ukvarja z vzrejo in tekmovanji konj za preskakovanje ovir, sicer pa daje gospodarje z Rudeževimi gozdovi, v katerih letno posekajo okoli 11 tisoč m3 lesa, kot je povedal Jurij Rudež, kruh okoli 25 do 30 ljudem. Vsa dela mu namreč izvedeta dva samostojna podjetnika iz Loškega Potoka, sam pa ima zaposlenega tudi svojega univ. dipl. inž. gozdarstva.

Vir: dolenjskilist.si, M. Leskovšek-Svete

Komentiraj