Ribnica

Aktivnosti MIR Ribnica pri zagotavljanju varne poti v šolo ob začetku šolskega leta 2015/2016

Šolska pot MIR Ribnica
Šolska pot MIR Ribnica

Zagotavljanje varnosti otrok v cestnem prometu je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog redarstva, policije, inšpekcijskih služb in drugih institucij, ki s svojo aktivno navzočnostjo  ob šolah in šolskih poteh prispevajo k umirjanju prometa. Medobčinski inšpektorat in redarstvo se bo tudi letos vključil v nacionalno preventivno akcijo Začetek šolskega leta, ki jo na nacionalni ravni koordinira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Javna agencija RS za varnost prometa.

Aktivnosti medobčinskega redarstva bodo usmerjene v poostren nadzor nad mirujočim prometom v okolici šol in vrtcev, še posebej med prihodom učencev v šolo in odhodom domov, preverjanje varne hoje otrok in prečkanje ceste, opremljenosti prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti, uporabo varnostne čelade ter uporabo varnostnih pasov.

V prvih dneh začetka pouka pa bo medobčinsko redarstvo izvajalo tudi meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil na območju občin ustanoviteljic. Nadzor hitrosti se bo izvajal na mestih, kjer vozniki ne upoštevajo s prometno signalizacijo dovoljene hitrosti, še zlasti v bližini šol, vrtcev in šolskih poti.

V okviru akcijskega načrta nacionalne preventivne varnosti v cestnem prometu medobčinska inšpekcija že izvaja nadzor nad varno infrastrukturo za pešce in kolesarje v bližini šol.

Glavni namen in cilj navedenih preventivnih aktivnosti je zagotoviti varne šolske poti in s tem varnost otrok in mladostnikov v prometu ter opozoriti in osveščati druge udeležence v prometu k odgovornejšemu ravnanju v prometu. Z dobrim zgledom in odgovornim ravnanjem v prometu lahko odrasli veliko pripomoremo k prometni vzgoji naših otrok.

Skupna občinska uprava
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica
in Velike Lašče

Komentiraj