Ribnica

Obvestilo medobčinskega inšpektorata in redarstva v zvezi z obrezovanjem vegetacije

Razraščena živa meja
Razraščena živa meja

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu, želimo vse občane in občanke opozoriti na obvezno obrezovanje in vzdržev anje živih mej, grmičevja dreves in ostale vegetacije na površinah ob cesti tako, da s ta zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter da je vidna in dostopna prometna s ignalizacija. Prav tako je potrebno obrezati vegetacijo ob pločnikih, saj le-ta velikokrat zarad i razraščenosti ovira varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu.

Razraščena živa meja

Razraščena živa meja

Skladno z zakonskimi določbami prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste in drugimi zahtevami glede varnosti vseh udeležencev v prometu pomeni, da:

  • je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trte ali druge visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale preglednost ceste,
  • zaradi preglednosti višina žive meje ne sme presegati višine 75 cm od nivoja vozišča, morajo biti drevesa, ki rastejo ob omenjenih cestah, obrezana tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,5 m,
  • mora biti po širini grmičevje ali drevje obrezano najmanj do zunanjega roba bankine, kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 m od roba asfalta ceste.

Glede na navedeno vse občane in občanke opozarjamo, da upoštevajo opozorilo in obrežejo žive meje in drugo vegetacijo na svojih površinah o b cestah in s tem zagotovijo prometno varnost. V prihodnjih mesecih bo Medobčinski inšpe ktorat izvajal nadzor nad ustreznostjo vzdrževanja vegetacije ob cestah.

Skupna občinska uprava
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

2 komentarja

  • Obrežejo naj rajši drevje med Žlebičom in Ortnekom, ker pozimi visi čez vso cesto, že dvakrat sem dobil sneg in led na avto, pa se nič ne zganejo.

Komentiraj