Na današnji dan

Svetovni dan okolja praznujemo 5. junija

5. junij - svetovni dan okolja

5. junij - svetovni dan okolja

Na današnji dan obeležujemo svetovni dan okolja, ki letos poteka pod geslom Veliko vrst, en planet, ena prihodnost in je posvečen mednarodnemu letu biotske raznovrstnosti “To geslo vabi k razmisleku o našem upravljanju in ravnanju z naravnimi viri,” je poudaril minister za okolje in prostor Roko Žarnić.

Svetovni dan okolja od leta 1972

Svetovni dan okolja je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov leta 1972, da bi zaznamovala začetek Konference o človekovem okolju v Stockholmu. Na isti dan je sprejela še en sklep, ki je privedel do ustanovitve Programa Združenih narodov za okolje (UNEP). Dan okolja je eno glavnih sredstev ZN za dvigovanje osveščenosti o okolju v svetu ter krepitev političnega zanimanja in delovanja.

Vedno bolj pomembna dostopnost do naravnih virov

Žarnić opozarja, da se v globaliziranem svetu za zaveso gospodarske krize že vidijo obrisi novega razporejanja dostopnosti do naravnih virov. “Ohranjanje biotske pestrosti, izvajanje ukrepov proti klimatskim spremembam, ohranjanje ekosistemskih storitev so podlaga za povečevanje kakovosti življenja prebivalcev. Torej stopnje blaginje naše družbe, ki je neposredno vezana na dostopnost naravnih virov. In če je kaj odgovornost politike je prav delovanje za višjo stopnjo blaginje za vse,” je izpostavil minister.

Za učinkovito soočenje z globalnimi izzivi se moramo še bolj opreti na načela svobode, enakosti in pravičnosti. Le tako bomo ohranili potrebno družbeno stabilnost, tako iskano v času padca gospodarske rasti in tržnih pretresov, je prepričan minister.

Čas izgradnje potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki

V Sloveniji se po Žarnićevem mnenju nahajamo v obdobju izgradnje potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki in čiščenje odpadnih voda. “Veliko moramo še postoriti na obveščanju in izobraževanja vseh akterjev varstva okolja. Vključevanje vsebin okolja na dnevne rede energetike, kmetijstva in prometa je izziv in priložnost, ki obeta, da bodo cilji okoljske politike res doseženi,” je poudaril in dodal, da je za to potreben izjemen napor in marsikdaj tudi pogum.

Minister ob svetovnem dnevu okolja obenem poziva, da pri vsakdanjem delu in načrtovanju prihodnosti spoštujemo načela pravičnega ravnanja z naravnimi viri, s skupnim okoljem in naravo.

Vir: siol.net

Komentiraj