Ribnica

Ribniška naložba v čisto okolje

Ribniški trg

Ribnica je ena prvih občin, ki bo sofinancirala male čistilne naprave, za kar je letos namenila 5.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 30. september, za sredstva pa lahko zaprosijo krajani Svetega Gregorja, Velikih Poljan, Ribnice in Dolenje vasi.

Občina Ribnica je na svoji spletni strani objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev pri nakupu in vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav. Na voljo je pet tisoč evrov, s katerimi bodo sofinancirali naprave v velikosti do 50 populacijskih enot, ki v povprečju stanejo štiri tisoč evrov. Za sredstva se lahko potegujejo le prebivalci krajevnih skupnosti Sveti Gregor, Velike Poljane, Ribnica in Dolenja vas, saj tam ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega sistema.

Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču občine in na spletni strani www.ribnica.si, vse dodatne informacije v zvezi z razpisom pa so na voljo tudi na telefonski številki 01 837 20 07.

Reševanje problematike komunalnih odpadnih voda morajo slovenske občine urediti do konca leta 2017, zato se bodo morali vsi, ki proizvaja komunalne odpadne vode priključiti na centralne ali manjše čistilne naprave oz. jih bodo morali zgraditi sami.

Vir: radiokrka.com

Komentiraj