Loški Potok

Na Hribu v Loškem Potoku gradijo križišče

Gradnja križišča na Hribu

Občina Loški Potok v sodelovanju z Direkcijo za ceste na Hribu gradi novo križišče lokalnih cest. Direktor občinske uprave Viljem Vesel je povedal, da bo investicija predvidoma dokončana v sredini leta 2011.

»Novo križišče pomeni normalizacijo pretoka tovornega in avtobusnega prometa, ureditev pločnikov, razvojno možnost za kraj, pa tudi bistveno izboljšavo varnosti v cestnem prometu,« je dodal Vesel.

Ureditev križišča vključuje tudi obnovo komunalne, vodovodne, telekomunikacijske in elektro  infrastrukture. Investicija je vredna 2,8 milijona evrov, malo več kot polovico zneska bo krila Direkcija za ceste, ostalo pa občina, ki je pridobila okrog 740.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vir: radio1.si

Komentiraj