Ribnica

V Dolenji vasi bodo prenovili križišče

Ribnica – Ribniški župan Samo Pogorelc je z Direkcijo RS za infrastrukturo pred dnevi podpisal sporazum za ureditev križišča v Dolenji vasi. V sklopu projekta je predvidena obnova državne ceste (cesta, hodnik za pešce, javna razsvetljava, avtobusna postajališča, meteorna kanalizacija), izgradnja državne kolesarske poti in obnova lokalne ceste in javne poti (cesta, hodnik za pešce, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, kolesarska pot).

Skupna ocenjena vrednost investicije znaša 848.915,09 EUR z DDV, od tega bo Občina Ribnica prispevala 272.904,26 EUR z DDV, kar predstavlja 32,15 % vrednosti celotne investicije.

Začetek del je predviden v mesecu marcu 2023, zaključek pa v decembru 2023.

Komentiraj