Velike Lašče

V Velikih Laščah največ za ceste, kanalizacijo in vodovod

Velike Lašče – V občini Velike Lašče so sprejeli proračun, ki ima 3,95 milijona evrov prihodkov in 3,88 milijona evrov odhodkov. Največje investicije bodo izpeljali na infrastrukturi: cestah, kanalizacijskem in vodovodnem sistemu. Sodelovali bodo tudi v projektu medobčinskega dializnega centra v Ribnici.

Za nove investicije so namenili 1,4 milijona evrov, od tega 430.000 za ceste. Za 250.000 evrov bodo obnovili most v Retjah, ki ga nameravajo posodobiti s sofinanciranjem Slovenskih železnic, preostanek denarja pa bodo namenili za asfaltiranje več manjših odsekov cest. Ureditvi kanalizacije v vasi Retje bodo namenili 240.000 evrov, zgradili bodo kanalizacijski sistem in malo čistilno napravo. Enako vsoto nameravajo porabiti tudi za ureditev in medsebojno povezavo vaških vodovodov. »Letos bomo s temi sredstvi iskali tudi novo vrtino za turjaški vodovod,« razlaga Anton Zakrajšek, župan občine Velike Lašče. Druge investicije so manjše: 55.000 evrov bodo porabili za ureditev centra civilne zaščite, za cestno razsvetljavo ali za zamenjavo običajnih žarnic z varčnimi. Za racionalizacijo prižigališč bodo letos porabili okoli 30.000 evrov. Za študijo ureditve obrtne cone Ločica je predvidenih 50.000 evrov, nekaj manj, 30.000, pa za občinski zbirni center za odpadke. Za področje zdravstvene oskrbe so namenili 85.000 evrov, od tega 72.000 za dializni center v Ribnici, ki je ovrednoten na 1,6 milijona evrov. »Za sodelovanje v tem projektu bomo najeli kredit, s katerim bo trenutna zadolženost občine 5,3 odstotna glede na lani realizirane proračunske prihodke občine, kar je pod zakonsko dopustnimi osmimi odstotki,« je povedal Anton Zakrajšek.

Vir: delo.si, S. F

Komentiraj