Ribnica

Ribniški svetniki so na 9. seji potrdili zaključni račun 2019 in rebalans proračuna za 2020

Bodoče večnamensko igrišče (atletska steza, rokometno/nogometno igrišče, odbojka na mivki, košarkarsko igrišče, objekt s sanitariji, garderobami, pokrite tribune)
Bodoče večnamensko igrišče (atletska steza, rokometno/nogometno igrišče, odbojka na mivki, košarkarsko igrišče, objekt s sanitariji, garderobami, pokrite tribune)

Ribnica – V četrtek, 21. maja 2020 je zasedal občinski svet občine Ribnica. Svetniki so potrdili zaključni račun 2019, hkrati pa je bil sprejeti tudi rebalans proračuna 2020.

To pomeni, da smo dobili zeleno luč, da gremo s polno paro naprej. Sobota je dan, ko lahko v miru opraviš ogled nekaterih trenutnih investicij, hkrati pa že pogleduješ v prihodnost. V tem mesecu so bila končana naslednja dela: komunalna in cestna infrastruktura v Gornjih Lepovčah, makadamsko parkirišče pri zdravstvenem domu, v teku je izgradnja komunalne in cestne infrastrukture v Obrtni coni Ugar, otroško igrišče na Prijateljevem trgu, čiščenje Bistrice, pločnik med starim in novim vrtcem, asfaltiranje/frezanje in krpanje lokalnih cest na območju KS Velike Poljane, energetska sanacija javne razsvetljave. Sledi sanacija še nekaterih popolnoma uničenih cest (frezanje, krpanje, nekatere pa se v celoti preplastijo (na območu KS Velike Poljane, KS Slemena, odsek v Otavicah in na Ugarju). Popolnoma nov odsek vključno z novim vodovodom, razsvetljavo in plačnikom bodo dočakali tudi stanovalci in uporabniki ceste v Lepovčah (od železniškega prehoda, do Yaskawe), prav tako pa bodo predvidoma v avgustu zabrneli stroji pri Športnem centru, namreč Ribnica bo dočakala večnamesnko športno igrišče.

Rešujemo tudi stisko v vrtcu, saj bo s 1. septembrom odprt dodatni oddelek v novem vrtcu. Seveda pa pospešeno projektiramo in pripravljamo nove projekte. Več pa seveda v nadaljevanju.

Župna Samo Pogorelc

Komentiraj