Sodražica

Nova Štifta: Zahvala za prenovo ostrešja

Nova Štifta, prenova ostrešja na gospodarskem objektu, november 2022

Odnos do okolja in ugled v okolju sta ključnega pomena za izvajanje in uresničevanje poslovnih strategij. Vpetost v domače okolje povečuje družbeno odgovornost, odgovornost do izboljšanja kakovosti življenja in skrb za prihodnost.

To pa so temelji, na katerih se gradi dolgoročno v prihodnost usmerjeno partnerstvo. V podjetjih, družbah, organizacijah se poslanstvo ne uresničuje le z aktivno vlogo v gospodarskem okolju, ampak tudi z odzivanjem na potrebe širšega okolja kjer se uresničuje kulturni in družbeni vpliv. Z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi se podpira in neguje medčloveške odnose, razvija in krepi dejavnost lokalnega in nacionalnega pomena na različnih področjih družbenega življenja. Sponzorska in donatorska sredstva se usmerjajo v razvoj športa, kulture, kulturne dediščine, izobraževanja in okoljevarstvenih projektov. Kulturno, versko, športno in zabavno udejstvovanje – bodisi dogodki bodisi prireditve ustvarjajo prijetna doživetja in širijo obzorje in prispevajo h kakovostnejšemu življenju. Doseganje uspehov in uveljavitev na kulturnem, verskem, športnem in zabavnem področju krepita osebnost, prepoznavnost in ugled ne le sponzorjev in donatorjev, temveč tudi naše dežele.

V frančiškanskem samostanu Nova Štifta se za pomoč in donacijo pri obnovi ostrešja na gospodarskem poslopju najlepše zahvaljujemo donatorjem: OBČINA SODRAŽICA, INOTHERM d.o.o. PRIGORICA, PLETILNICA d.o.o. SODRAŽICA, CEMENTI IZDELKI ZOBEC d.o.o. RIBNICA, DEBELJAK d.o.o. MALE VINICE in vsem neimenovanim dobrotnikom. Vsem imenovanim želimo veliko osebnih in poslovnih uspehov.

Ob tej priložnosti pa vsem obiskovalcem spletne strani https://www.ribnica24.eu želimo Blagoslovljene Božične praznike in Vse dobro v letu, ki prihaja.

predstojnik in rektor svetišča pri Novi Štifti
br. Marijan Cvitak

Komentiraj