Sodražica

Nova Štifta – Zahvala za pretapiciranje klopi v cerkvi

Nova Štifta, obnova – pretapiciranje klopi v cerkvi

Odnos do okolja in ugled v okolju sta ključnega pomena za izvajanje in uresničevanje poslovnih strategij. Vpetost v domače okolje povečuje družbeno odgovornost, odgovornost do izboljšanja kakovosti življenja in skrb za prihodnost.

To pa so temelji, na katerih se gradi dolgoročno v prihodnost usmerjeno partnerstvo. V podjetjih, družbah, organizacijah se poslanstvo ne uresničuje le z aktivno vlogo v gospodarskem okolju, ampak tudi z odzivanjem na potrebe širšega okolja kjer se uresničuje kulturni in družbeni vpliv. Z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi se podpira in neguje medčloveške odnose, razvija in krepi dejavnost lokalnega in nacionalnega pomena na različnih področjih družbenega življenja. Sponzorska in donatorska sredstva se usmerjajo v razvoj športa, kulture, kulturne dediščine, izobraževanja in okoljevarstvenih projektov. Kulturno, versko, športno in zabavno udejstvovanje – bodisi dogodki bodisi prireditve ustvarjajo prijetna doživetja in širijo obzorje in prispevajo h kakovostnejšemu življenju. Doseganje uspehov in uveljavitev na kulturnem, verskem, športnem in zabavnem področju krepita osebnost, prepoznavnost in ugled ne le sponzorjev in donatorjev, temveč tudi naše dežele.

V frančiškanskem samostanu Nova Štifta se za pomoč in donacijo pri obnovi klopi v cerkvi – pretapiciranje klopi najlepše zahvaljujemo donatorjem: ŠTUPICA TRANSPORT d.o.o., FRAGMAT d.o.o., ANDOTEHNA d.o.o., ŠILC TRADE d.o.o., TANKO d.o.o. in vsem neimenovanim dobrotnikom. Zahvala tudi vsem številnim, ki ste sodelovali pri odstranitvi starega blaga in pripravi klopi za prenovo.

Vsem vam želimo veliko osebnih in poslovnih uspehov. Ob tej priložnosti pa vsem obiskovalcem spletne strani https://www.ribnica24.eu želimo Blagoslovljene Božične praznike in Vse dobro v letu, ki prihaja.

Frančiškanski samostan vam za praznične dni nudi bogato izbiro božično – novoletnih voščilnic, razglednic Nove Štifte, ki jih ravno tako lahko pošljete za praznična voščila, novoletni koledar, darilne sveče z motivom Nove Štifte, številne drobne predmete za molitev in spomin na Novo Štifto. Bogato samo založeni tudi s knjigami, ki so primerne za vse starosti in so lahko lepo praznično darilo. Obiščite nas. Veseli vas bomo.

predstojnik in rektor svetišča pri Novi Štifti
br. Marijan Cvitak

Komentiraj