Ribnica

Trg dela v Ribnici počasi okreva

Ribnica

Ribnica

Ribnica -V Ribnici in Kočevju najteže najdejo službo iskalci prve zaposlitve, ženske, starejše od 50 let, in nizko izobraženi. V Kočevju brezposelnost narašča, ribniški trg dela pa počasi okreva. Oboji pa se srečujejo s  preveč iskalci prve zaposlitve, pomanjkanjem strokovnega kadra in zaposlovanjem na črno.

V nasprotju s Kočevjem kaže trg dela v Ribnici nekaj pozitivnih sprememb. Decembra lani je bilo na njihovem zavodu za zaposlovanje prijavljenih 465, leto prej pa 505 brezposelnih oseb, kar pomeni kar 7,9-odstotno znižanje. Število prijavljenih brezposelnih oseb tudi letos rahlo upada.

Največ povpraševanja je po delavcih v predelovalni, avtomobilski in prehranski industriji. Kot ocenjujejo na zavodu, bodo imeli v prihodnosti največ težav z zaposlitvijo gradbeniki, saj jih je kriza povsod po državi zelo prizadela. Teže so zaposljive tudi ženske, starejše od 50 let, in iskalci zaposlitve z nižjo izobrazbo.

Slovenija – število delovno aktivnih se povečuje

Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji se je po podatkih statističnega urada marca letos v primerjavi s februarjem znižala za 0,4 odstotne točke, na 12 odstotkov. Število delovno aktivnih oseb se je v tretjem mesecu na mesečni ravni povečalo za okoli 2.500. Marca je bilo delovno aktivnih 814.499 ljudi, kar je 0,3 odstotka oziroma skoraj 2.500 več kot februarja. Število delovno aktivnih moških se je povečalo za 0,4 odstotka, kar je 1.700 ljudi, število delovno aktivnih žensk pa za 0,2 odstotka, kar pomeni 800 ljudi. Povečalo se je število delovno aktivnih moških in delovno aktivnih žensk, hkrati pa je število registriranih brezposelnih moških in žensk nekoliko upadlo. Stopnja registrirane brezposelnosti med ženskami je bila marca 12,5-odstotna, med moškimi pa 11,6-odstotna. Število delovno aktivnih ljudi se je povečalo v vseh statističnih regijah, razen v zasavski, kjer se je zmanjšalo za 25. Najbolj se je povečalo v podravski statistični regiji, in sicer za 562.

Vir: finance.si

Komentiraj