Ribnica

Škrabčeva ustanova podelila štipendije 14. generaciji svojih štipendistov za leto 2017/18

14.generacija štipendistov Škrabčeve ustanove. Za študijsko leto 2017-2018 so štipendije prejeli Katarina Gomboc, Luka Horjak, Janž Snoj, Lara Unuk in Urška Vranjek Ošlak.
14.generacija štipendistov Škrabčeve ustanove. Za študijsko leto 2017-2018 so štipendije prejeli Katarina Gomboc, Luka Horjak, Janž Snoj, Lara Unuk in Urška Vranjek Ošlak.

Ustanova patra Stanislava Škrabca od leta 2003 podeljuje študijske štipendije odličnim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja ter nagrajuje jezikoslovce-slovenistike za njihove izjemne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Od ustanovitve do danes je ustanova podelila že 93 štipendij izbranim študentom ter za znanstvene presežke nagradila akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča, Janka Modra, prof. dr. Martino Orožen, izr. prof. dr. Majdo Merše, prof. dr. Marka Snoja ter prof. dr. Alenko Šivic-Dular.

Ob Matjažu Rakovcu, predsedniku uprave Škrabčeve ustanove, so štipendije pred uglednimi gosti iz znanstveno strokovnih krogov in gospodarstva podelili nj. eksc. Doku Zavgajev, veleposlanik Ruske federacije, prof. dr. Alenka Šivic Dular, članica strokovne komisije in nagrajenka Škrabčeve ustanove, Janez Škrabec, soustanovitelj in pokrovitelj Škrabčeve ustanove, ter prof. dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU, ki je v svojim nagovorom tudi zaključil slovesnost.

Kot je na podelitvi poudaril predsednik uprave ustanove Matjaž Rakovec, se Škrabčeva ustanova veseli, da so se krogu dosedanjih perspektivnih študentov in raziskovalcev pridružili novi, ki so bili izbrani na razpisu. Ustanova jih je s ponosom predstavila tudi izbrani publiki.

Za študijsko leto 2017-2018 so štipendije prejeli Katarina Gomboc, Luka Horjak, Janž Snoj, Lara Unuk in Urška Vranjek Ošlak

Katarina Gomboc, študentka slovenistike in rusistike na FF UL, ki se odlikuje tudi z uspešnim obštudijskem delu. Objavlja leposlovje, za svojo poezijo je letos prejela naziv Uršljanka 2017. V letošnjem študijskem letu bo sodelovala pri sestavljanju slovensko-ruskega paralelnega korpusa pod mentorstvom doc. dr. Mladena Uhlika in dr. Dmitrija Sičinave (Inštitut za ruski jezik Ruske akademije znanosti, NIU Vysšaja škola ekonomiki) ter se udeležila študijske izmenjava na Slovanskem inštitutu v Moskvi.

Luka Horjak, vpisan na študij slovenistike in nemcistike na FF UL, se ukvarja s fonetičnimi meritvami glasov ter s transkripcijo govorjenega jezika, v fokusu njegovega zanimanja so stične točke med slovenščino in nemščino ter medjezikovni vplivi. V letošnjem letu se je udeležil delavnice o slovenski fonologiji na Univerzi v Torontu v Kanadi, kjer je predstavil Predlog nove različice mednarodne fonetične transkripcije za slovenščino, udeležil se je 10. Škrabčevih dnevih s predstavitvijo prispevka Izgovor slovenskih besed v nemških pravorečnih slovarjih, sodeluje tudi pri dialektološkem projektu Slovar starega orodja v Loškem Potoku.

Janž Snoj, študent polonistike in primerjalne književnosti na FF UL, se posveča filmskim adaptacijam in prevajanju poljskega jezika v slovenski. Udeležuje se poletnih jezikovnih šol in študijskim izmenjav na Poljskem. Objavlja članke, prevode iz poljščine v slovenski jezik in kritike. V letošnjem študijskem letu bo izdal prevod knjige Stefana Swieżawskega Święty Tomasz na nowo odczytany [Novo branje Tomaža Akvinskega] za založbo Družina in prevod pesniške zbirke Bronke Nowicke Nakarmić kamień [Nahraniti kamen] za založbo KUD Logos. Prejel je posebno priznanje za izjemen prevod in 1. nagrada na 11. študentskem prevajalskem natečaju zahodnoslovanskih jezikov.

Lara Unuk je v letošnjem študijskem letu vpisana na antične študije Oddelka za klasično filologijo FF UL, v doktorskem raziskovanju se bo posvečala žanrski opredelitvi romana z naslovom Številka 31328: knjiga suženjstva grškega avtorja Iliasa Venezusa. Podpisuje se pod bogato prevajalsko dejavnost; zanjo je Lara Unuk že prejela že vrsto priznanj. Aktivno se udeležuje znanstvenih konferenc doma in v tujini, tudi seminarjev, svojo pozornost usmerja tudi v predstavitve novogrške književnosti v slovenskem prostoru v strokovnih in znanstvenih člankih ter prevodih, sodeluje pri komentiranem prevodu Homerskih himen s prevajanjem in komentiranjem Himne Demetri in Himne Hermesu (okr. 1000 verzov) za založbo Družina in pri prevodnem projektu založbe Bakhikon v Atenah, ki pripravlja antologijo mladih slovenskih pesnikov v grščini. Seznam njene bibliografije se redno širi.

Urška Vranjek Ošlak je vpisana na doktorski študij slovenistike na FF UL. V fokusu njenega študijskega in znanstvenega zanimanja je kolesarska terminologija, jezik na spletu, pravopisne zagate uporabnikov slovenskega jezika. V minulem študijskem letu se je udeležila konference Slovanski jeziki v šolstvu, znanosti, kulturi in literaturi na FF UL, sodelovala je v oddaji Jezikovni pogovori na 3. programu Radia Slovenija, je soavtorica Pravopisnih kategorij ePravopisa 2016 in sourednica ePravopisa 2016 . Pohvali se lahko z večimi izvirnimi znanstvenimi članki, redno sodeluje tudi v Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Ustanovo p. Stanislava Škrabca sta leta 2003 ustanovila Janez Škrabec, uspešen poslovnež in pra pra nečak jezikoslovca slovenista patra Stanislava Škrabca, in Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa. Zavezana je bogatenju in spodbujanju strokovnega raziskovanja slovenskega jezika pa tudi drugih slovenskih jezikov, klasične filologije, jezikoslovja.

Ustanova patra Stanislava Škrabca, Foto: Mediaspeed

Komentiraj