Ribnica

Škrabčeva ustanova enajstič podelila štipendije za leto 2014/2015

Do sedaj je Škrabčeva ustanova podelila 76 štipendij obetavnim raziskovalcem jezikoslovja. Foto: Simona Fajfar
Do sedaj je Škrabčeva ustanova podelila 76 štipendij obetavnim raziskovalcem jezikoslovja. Foto: Simona Fajfar

Hrovača – Ustanova patra Stanislava Škrabca je podelila 5. izbranim študentom štipendije za študijsko leto 2014/2015.

Škrabčeva ustanova, neprofitna in zasebna fundacija, ki s podeljevanjem štipendij spodbuja znanstveno delo na področju slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije in jezikoslovja, je podelila pet letošnjih štipendij.

Ustanova patra Stanislava Škrabca, ki sta jo pred enajstimi leti ustanovila Slovenska frančiškanska provinca Sv. Križa in Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, deluje že enajst let. V tem času je fundacija s pomočjo podjetij in zasebnikov podelila 76 štipendij, pet nagrad za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja, organizirala pa je  tudi deset odmevnih srečanj doma in po svetu.

Glavni namen ustanove, ki ima ime po jezikoslovcu in patru Stanislavu Škrabcu, je bogatenje in spodbujanje strokovnega raziskovanja slovenskega jezika in drugih slovanskih jezikov, klasične filologije in jezikoslovja.

»Škrabčeva ustanova je stičišče gospodarstva, znanosti in posameznikov, ki skrbijo za bogatenje slovenskega jezika,« je ob razglasitvi letošnjih štipendistov dejal Matjaž Rakovec, predsednik Škrabčeve ustanove. Letošnji štipendisti so Maruška Agrež, Barbara Balantič, Kaja Dobrovoljc, Domen Krvina in Urška Vranjek.

Pater Stanislav Škrabec (1844 – 1918) je največji jezikoslovec slovenist 19. stoletja. Rodil se v Hrovači pri Ribnici, na domačiji, ki je danes obnovljena in spremenjena v muzej ter še naprej nosi njegovo ime – Škrabčeva domačija.

Letošnji štipendisti se v svojih doktorskih študijah ukvarjajo z različnimi temami iz jezikoslovja, saj Maruška Agrež raziskuje členke v slovenskem knjižnem jeziku med 17. in 19. Stoletjem, Barbara Balantič pa glagolske oblike s prihodnjiškim pomenom v starocerkvenoslovanskih in cerkvenoslovanskih pisnih spomenikih. Kaja Dobrovoljc raziskuje stalne besedne zveze v govorjeni slovenščini, Domen Krvina pa se ukvarja z glagolskim vidom v sodobni slovenščini. Urška Vranjek pa raziskuje soodvisnosti leksike, skladnje in stopnje besedilne strokovnosti.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj